↑ Επιστροφή σε Τομείς

Τομέας Πληροφορικής

Β΄  τάξη

Δείτε το καινούργιο ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων του τομέα, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1567/τΒ’/02-06-2016 εδώ.

Γ΄  τάξη

Σύμφωνα με το νέο ΦΕΚ 1489/τΒ’/26-05-2016 οι μαθητές που στην Β΄τάξη θα επιλέξουν τον τομέα  Πληροφορικής στη Γ΄ τάξη θα επιλέξουν μια από τις παρακάτω ειδικότητες:

1. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

2. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

 Δείτε εδώ το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των ειδικοτήτων, το οποίο καθορίζεται με το ΦΕΚ τ.Β 1426/26-04-2017.

 

Αντικείμενο Σπουδών

Ο μαθητής του τομέα Πληροφορικής, ανεξάρτητα από την ειδικότητα που θα ακολουθήσει, αποκτά όλες τις απαραίτητες γενικές γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με:

 • μια συνολική εικόνα για την Πληροφορική και την Ψηφιακή Τεχνολογία
 • το υλικό και την αρχιτεκτονική των υπολογιστών
 • τις δυνατότητες και τις ανάγκες που καλύπτουν οι εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου
 • το ρόλο, τη δομή, τη συντήρηση και την ασφάλεια των λειτουργικών συστημάτων
 • τις βασικές αρχές λειτουργίας των δικτύων υπολογιστών με έμφαση στη δομή, την ταξινόμηση και την περιγραφή των προτύπων τους
 • τις βασικές αρχές, τις δυνατότητες και τις υπηρεσίες του Διαδικτύου
 • τις βασικές αρχές προγραμματισμού των υπολογιστών

 

Ανάλογα τώρα με την ειδικότητα που ακολουθεί, ο μαθητής αποκτά ειδικότερες γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με διάφορα αντικείμενα της επιστήμης της Πληροφορικής, όπως φαίνεται αμέσως πιο κάτω:

 

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

 • τα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και την υλοποίηση απλών εφαρμογών σε περιβάλλον Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων
 • τη Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων
 • την Ασφάλεια και Συντήρηση Πληροφοριακών Συστημάτων
 • τις τεχνικές ανάπτυξης εφαρμογών πολυμέσων και τη δημιουργία απλών πολυμεσικών εφαρμογών

 

Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

 • τη συναρμολόγηση, αναβάθμιση και συντήρηση των προσωπικών υπολογιστών
 • τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση δικτύων υπολογιστών
 • την Τεχνική υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων (εγκατάσταση και συντήρηση)
 • τα τεχνικά θέματα πωλήσεων υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων υπολογιστών

 

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

 • τα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και την υλοποίηση απλών εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων με εφαρμογές στο Διαδίκτυο
 • τη σχεδίαση, ανάπτυξη και διαχείριση ιστοτόπων
 • τα εργαλεία και τις τεχνικές για την ανάπτυξη εφαρμογών στο Διαδίκτυο
 • την ανάπτυξη των αντίστοιχων απλών εφαρμογών για το Διαδίκτυο σε διάφορα προγραμματιστικά περιβάλλοντα
 • την ασφάλεια των Διαδικτυακών εφαρμογών

 

Προοπτικές αποφοίτου τομέα  Πληροφορικής

 

Ο απόφοιτος του τομέα Πληροφορικής, με πτυχίο επιπέδου 4 σε μία από τις παραπάνω ειδικότητες, μπορεί να εργαστεί τόσο στο Δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα και συγκεκριμένα σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, εκπαιδευτικές μονάδες κ.α., καθώς επίσης και σε φορείς που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής.

Έτσι, ανάλογα με την ειδικότητα του, έχει τη δυνατότητα επίσης να απασχοληθεί σε επιχειρήσεις που:

 • κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα πληροφορικής
 • σχεδιάζουν, εγκαθιστούν και υποστηρίζουν δίκτυα υπολογιστών και δικτυακές υπηρεσίες
 •  αναπτύσσουν και υποστηρίζουν εφαρμογές λογισμικού
 •  προωθούν και πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες πληροφορικής, δικτυακό εξοπλισμό και δικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογές λογισμικού

Ως ελεύθερος επαγγελματίας ο  απόφοιτος μπορεί να αναλαμβάνει:

 •  όσα αναφέρονται στην εγκατάσταση, υποστήριξη, διαχείριση και αξιοποίηση πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων
 •  κάνει χρήση υπηρεσιών και προϊόντων πληροφορικής
 • πωλεί, εγκαθιστά και υποστηρίζει υπηρεσίες και προϊόντα πληροφορικής
 • αναπτύσσει απλές εφαρμογές πληροφορικής
 •  αναπτύσσει απλές εφαρμογές πολυμέσων και Διαδικτύου
 •  δημιουργεί ιστοσελίδες και συντηρεί το περιεχόμενό τους

 

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 44/2005(ΦΕΚ Β’ αρ. 63/9.3.2005) η  απόκτηση Τίτλου Σπουδών από τον Τομέα Πληροφορικής αποτελεί για τον ΑΣΕΠ «Πιστοποιητικό Γνώσης χειρισμού Η/Υ»   (πτυχίο δωρεάν και χωρίς ημερομηνία λήξης όπως αυτά των ιδιωτικών σχολών)

Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Δείτε εδώ τις σχολές (ΑΕΙ) της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες έχει δικαίωμα πρόσβασης ο απόφοιτος του τομέα Πληροφορικής (μηχανογραφικό δελτίο 2019) και την κοινή ομάδα σχολών για όλους τους τομείς και τις ειδικότητες εδώ.

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων