↑ Επιστροφή σε Τομείς

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

Β΄  τάξη

Δείτε το καινούργιο ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων του τομέα, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1567/τΒ’/02-06-2016 εδώ.

Γ΄  τάξη

Σύμφωνα με το νέο ΦΕΚ 1489/τΒ’/26-05-2016 οι μαθητές που στην Β΄τάξη θα επιλέξουν τον τομέα  Διοίκησης και Οικονομίας στη Γ΄ τάξη θα επιλέξουν μια από τις παρακάτω ειδικότητες:

1. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

2. Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού (δε θα λειτουργήσει το σχολ. έτος 2019-20)

3. Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης (δε θα λειτουργήσει το σχολ. έτος 2019-20)

4. Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

Δείτε εδώ το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των ειδικοτήτων, το οποίο καθορίζεται με το ΦΕΚ τ.Β 1426/26-04-2017.

 


Ειδικότητα Υπαλλήλου Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Αντικείμενο Σπουδών

Οι μαθητές της ειδικότητας Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών αποκτούν όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με το:

 • Να περιγράφουν τη σειρά των ενεργειών που απαιτούνται για τη σύσταση Νομικού προσώπου.
 • Να διεκπεραιώνουν τη διαδικασία έναρξης επιτηδεύματος.
 • Να παρακολουθούν και να διεκπεραιώνουν καθημερινές δραστηριότητες μιας επιχείρησης και να παρουσιάζουν τα τελικά αποτελέσματα εφαρμόζοντας την νομοθεσία.
 • Να περιγράφουν με παραδείγματα τις μεθόδους προσδιορισμού των τιμών και τις μορφές πολιτικής τιμών
 • Να αναφέρουν τους παράγοντες που προσδιορίζουν την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα, τον τρόπο σύνδεσης μεταξύ τους και τις επιπτώσεις που προκαλούνται
 • Να διακρίνουν τα βασικά χαρακτηριστικά και τις μορφές μεταξύ των διαφόρων εναλλακτικών μορφών ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας, ηγεσίας και management.
 • Να καλλιεργήσουν δεξιότητες: Επικοινωνίας, Συνεργασίας, Οργάνωσης και προγραμματισμού, Ανάπτυξης του ομαδικού πνεύματος, Ανάπτυξης  πρωτοβουλιών, Ευελιξίας , Καινοτομίας, Λήψης αποφάσεων, Ηγεσίας κ.α.

Προοπτικές αποφοίτου

Ο απόφοιτος του τομέα Διοίκησης και Οικονομίας, με πτυχίο επιπέδου 4 στην ειδικότητα Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών, μπορεί να απασχοληθεί κυρίως σε οικονομικές υπηρεσίες Υπουργείων, τράπεζες, εταιρείες και λογιστικά γραφεία, χρηματιστηριακά γραφεία, ασφαλιστικά ταμεία, κ.α.

Συγκεκριμένα, ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος οικονομικών υπηρεσιών με αρμοδιότητες

 • να τηρεί λογιστικά βιβλία Β’ κατηγορίας και ΚΦΑΣ(Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών)
 • εκδίδει, συγκεντρώνει, ελέγχει και κωδικοποιεί τα παραστατικά του λογιστηρίου της Οικονομικής μονάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΑΣ
 • παρακολουθεί την κίνηση λογαριασμών των πελατών
 • φροντίζει να εισπράττει λογαριασμούς και να εξοφλεί οφειλές
 • διεκπεραιώνει τραπεζικές εργασίες καιθώς και εργασίες σχετικές με τα ασφαλιστικά ταμεία
 • παρακολουθεί τα αποθέματα διαφόρων αγαθών
 • συμμετέχει στη διενέργεια απογραφής και στην κατάρτηση προϋπολογισμού της οικονομικής μονάδας

Μπορεί επίσης να απασχοληθεί ως υπάλληλος διοικητικών υπηρεσιών με αρμοδιότητες να:

 • συντάσσει, δακτυλογραφεί και διεκπεραιώνει αλληλογραφία, εκθέσεις, αναφορές και κάθε είδους έντυπα
 • ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα
 • οργανώνει και διεκπεραιώνει συσκέψεις, ταξίδια, συναντήσεις και συνεντεύξεις ανωτέρων στελεχών
 • συγκεντρώνει οικονομικές πληροφορίες από όλα τα τμήματα
 • διεκπεραιώνει δραστηρότητες δημοσίων σχέσεων
Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Δείτε εδώ τις σχολές (ΑΕΙ) της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες έχει δικαίωμα πρόσβασης ο απόφοιτος του τομέα Διοίκησης και Οικονομίας  (μηχανογραφικό δελτίο 2019) και την κοινή ομάδα σχολών για όλους τους τομείς και τις ειδικότητες εδώ.

Ειδικότητα Υπαλλήλου Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουριστικών Επιχειρήσεων

  Αντικείμενο Σπουδών

Οι μαθητές της ειδικότητας Υπαλλήλου Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό αποκτούν όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με το:

 • Να γνωρίσουν τις γενικές επιδιώξεις, τους σκοπούς, τους στόχους, τα μέσα και τα μέτρα της τουριστικής πολιτικής σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.
 • Να διακρίνουν και να προσδιορίζουν τις παραμέτρους που διαμορφώνουν την τουριστική ζήτηση και προσφορά.
 • Να κατανοήσουν το ρόλο και την σημασία που διαδραματίζει ο τουριστικός κλάδος στο πλαίσιο της εθνικής οικονομίας και να κατανοήσουν τα βασικά οικονομικά μεγέθη που σχετίζονται με την τουριστική οικονομία.
Προοπτικές αποφοίτου

Ο απόφοιτος του τομέα Διοίηκησης και Οικονομίας, με πτυχίο επιπέδου 4 στην ειδικότητα Υπαλλήλου Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό μπορεί να απασχοληθεί κυρίως σε τουριστικά συγκροτήματα, κάμπινγκ, κατασκηνώσεις, τουριστικά γραφεία.

Συγκεκριμένα ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με αρμοδιότητες:

 • να βοηθά στο τμήμα υποδοχής του ξενοδοχείου (καταγραφή στοιχείων πελατών, χειρισμός εξοπλισμού, διακίνηση-τήρηση εγγράφων)
 • να είναι σε θέση να διεκπεραιώνει εξωτερικές εργασίες
 • παρέχει πληροφορίες σχετικές με τουριστικά αξιοθέατα της περιοχής
 • να παρέχει βοήθεια σε οποιδήποτε τμήμα με την καθοδήγηση του ειδικευμένου προσωπικού
Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Δείτε εδώ τις σχολές (ΑΕΙ) της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες έχει δικαίωμα πρόσβασης ο απόφοιτος του τομέα Διοίκησης και Οικονομίας  (μηχανογραφικό δελτίο 2019) και την κοινή ομάδα σχολών για όλους τους τομείς και τις ειδικότητες εδώ.

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων