↑ Επιστροφή σε Τομείς

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Β΄  τάξη

Δείτε το καινούργιο ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων του τομέα, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1567/τΒ’/02-06-2016 εδώ.

Γ΄  τάξη

Σύμφωνα με το νέο ΦΕΚ 1489/τΒ’/26-05-2016 οι μαθητές που στην Β΄τάξη θα επιλέξουν τον τομέα  Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος στη Γ’ τάξη θα επιλέξουν μια από τις παρακάτω ειδικότητες:

1. Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

       2. Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής

3. Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου (δε θα λειτουργήσει το σχολ. έτος 2019-20)

4. Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

 

 Δείτε εδώ το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των ειδικοτήτων, το οποίο καθορίζεται με ΦΕΚ τ.Β 1426/26-04-2017.

Τα εργαστηριακά μαθήματα του τομέα γίνονται στα εργαστήρια του Εργαστηριακού Κέντρου Καρδίτσας . To εργαστήριο Τεχνολογίας Τροφίμων βρίσκεται στο κτίριο του 2ου ΕΠΑΛ Καρδίτσας, ένω τα υπόλοιπα στο κτίριο του ΕΚ Καρδίτσας, στα 100 μέτρα από το σχολείο.


Ειδικότητα Τεχνικού Φυτικής Παραγωγής

Αντικείμενο Σπουδών

Ο μαθητής της ειδικότητας του Τεχνικού Φυτικής Παραγωγής αναμένεται να αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις:

 • να εκτελεί αυτόνομη επιχειρηματική παραγωγή βασικών φυτικών προϊόντων. Να προετοιμάζει το έδαφος για σπορά, να φυτεύει,  λιπαίνει, καλλιεργεί και αρδεύει την παραγωγή του.
 • να επιλέγει τη γη που θα καλλιεργήσει, να καθορίζει το χρόνο άρωσης και να εκτελεί ειδικές τεχνικές κατεργασίας του εδάφους.
 • να επιλέγει και να αγοράζει το πολλαπλασιαστικό υλικό, τα λιπάσματα και τον εξοπλισμό.
 • να εκτελεί βασικές εργασίες φυτοπροστασίας, λίπανσης, συλλογής και αποθήκευσης των προϊόντων του.
 • να εφαρμόζει τις βασικές αρχές της βιολογικής γεωργίας.
 • να χειρίζεται τα γεωργικά μηχανήματα.
 • να εκτελεί βασικές εργασίες εκτροφής των παραγωγικών αγροτικών ζώων.
 • να υπολογίζει το κόστος και το κέρδος στην επιχείρησή του

Προοπτικές απασχόλησης

Ο απόφοιτος του τομέα Γεωπονίας, με πτυχίο επιπέδου 4 στην ειδικότητα του Τεχνικού Φυτικής Παραγωγής, με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτά έχει τη δυνατότητα να εργαστεί στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως βοηθητικό εξειδικευμένο προσωπικό.

Α. Δημόσιος Τομέας

 •  στο δημόσιο τομέα πάντοτε με την εποπτεία και την καθοδήγηση των πτυχιούχων επιστημόνων Α.Ε.Ι. και πτυχιούχων τεχνολόγων Τ.Ε.Ι., μπορεί να εργαστεί
 • σε όλες τις περιφέρειες και τους Δήμους της χώρας στην υπηρεσία περιβάλλοντος, διαχείρισης φυσικών πόρων και πρασίνου.
 • σε υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
 • σε εργαστήρια εδαφολογίας.
 • στο Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών.
 • σε Κέντρα σποροπαραγωγής  και πολλαπλασιαστικού υλικού.
 • σε υπηρεσίες εγγείων βελτιώσεων.
 • σε εργαστήρια γενετικής και βελτίωσης φυτών –ζώων.
 • στα δημόσια κτηνιατρεία – Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών

Β. Ιδιωτικός Τομέας

 • να λειτουργήσει αυτόνομη σύγχρονη επιχείρηση χρηματοδοτούμενος από τον αρμόδιο φορέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, πάντοτε με τον επιστημονικό έλεγχο των πτυχιούχων επιστημόνων Γεωπόνων Α.Ε.Ι.
 • να εκτελεί βασικές εργασίες σε σύγχρονα ιδιωτικά κέντρα παραγωγής αγενούς και εγγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών
 • να εργαστεί σε σύγχρονες βιομηχανίες επεξεργασίας και μεταποίησης πρωτογενών συμβατικών και βιολογικών γεωργικών προϊόντων
 • σε σύγχρονες κτηνοτροφικές επιχειρήσεις να χειρίζεται τα αυτόματα συστήματα λειτουργίας της παραγωγής
 • σε ιδιωτικά εργαστήρια εδαφολογίας -φυτοπαθολογίας
 • σε ιδιωτικά Γεωπονικά εργαστήρια
 • σε σύγχρονες εκμεταλλεύσεις παραγωγής βιολογικών προϊόντων
Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Δείτε εδώ τις σχολές (ΑΕΙ) της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες έχει δικαίωμα πρόσβασης ο απόφοιτος του τομέα Γεωπονίας της ειδικότητας του Τεχνικού Φυτικής Παραγωγής (μηχανογραφικό δελτίο 2019) και την κοινή ομάδα σχολών για όλους τους τομείς και τις ειδικότητες εδώ.

Ειδικότητα Τεχνικού Ζωικής Παραγωγής

Αντικείμενο Σπουδών

Ο μαθητής της ειδικότητας του Τεχνικού Ζωικής Παραγωγής αναμένεται να αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις:

 • να διακρίνει τις κυριότερες φυλές ή τα υβρίδια που εκτρέφονται κατά κλάδο της ζωικής παραγωγής και να τις/τα συνδέει με τις παραγωγικές τους ικανότητες.
 • να γνωρίζει τα διάφορα συστήματα εκτροφής κατά κλάδο των εκτρεφόμενων ειδών.
 • να αναγνωρίζει τα διάφορα παραγωγικά στάδια και τον βιολογικό κύκλο των κατά κλάδο εκτρεφόμενων ειδών. Για τα θηλαστικά (περίοδος οχειών, κυοφορία, τοκετός – γαλακτοπαραγωγή, ανάπτυξη, πάχυνση κλπ), τα πτηνά (επώαση – εκκόλαψη, ανάπτυξη, αυγοπαραγωγή ή κρεοπαραγωγή), τη μέλισσα, τον μεταξοσκώληκα, τα σαλιγκάρια και τα λοιπά ζώα.
 • να διακρίνει και να γνωρίζει τη λειτουργική σημασία ενός αρμεκτηρίου, εκκολαπτηρίου, εργαστηρίου ζωοτροφών, μελισσοκομικού εργαστηρίου και τον εξοπλισμό τους.
 • να εφαρμόζει τους κανόνες διατροφής και υγιεινής μιας κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.
 • να γνωρίζει τα είδη και τις ποικιλίες των καλλιεργούμενων κτηνοτροφικών φυτών.
 • να εφαρμόζει τις προϋποθέσεις για βιολογική εκτροφή κατά κλάδο ζωικής παραγωγής.
 • να εκτελεί βασικές εργασίες συντήρησης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.
 • να γνωρίζει τις βασικές αρχές της λειτουργίας του φυσικού περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων
 • να χειρίζεται τα σύγχρονα και κατάλληλα εργαλεία ενός μελισσοκομικού εργαστηρίου για την παραγωγή όλων των μελισσοκομικών προϊόντων (ξεμέλιασμα και λοιπές εργασίες).
Προοπτικές απασχόλησης

Ο απόφοιτος του τομέα Γεωπονίας, με πτυχίο επιπέδου 4 στην ειδικότητα του Τεχνικού Ζωικής Παραγωγής, με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτά έχει τη δυνατότητα να εργαστεί στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως βοηθητικό εξειδικευμένο προσωπικό. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να απασχοληθεί:

 • σε κτηνοτροφικές μονάδες, όπως βοοτροφικές , αιγοπροβατοτροφικές, χοιροτροφικές , πτηνοτροφικές, υδατοκαλλιεργειών, σε μελισσοκομικές , σηροτροφικές μονάδες.
 • σε βιομηχανίες ζωοτροφών, σε σφαγεία, σε επιχειρήσεις και καταστήματα πώλησης ζωοτροφών, κτηνιατρικά φάρμακα, εξοπλισμό κτηνοτροφικών μονάδων, σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη διακίνηση και εμπορία ζωντανών ζώων και ζωικών προϊόντων.
 • σε οργανώσεις παραγωγής και διαχείρισης ζωικών προϊόντων, σε επιχειρήσεις τυποποίησης και εμπορίας ζωικών προϊόντων, σε γεωργικούς συνεταιρισμούς και ενώσεις.
 • σε οργανώσεις παραγωγής και διαχείρισης ζωικών προϊόντων, σε επιχειρήσεις τυποποίησης και εμπορίας ζωικών προϊόντων, σε γεωργικούς συνεταιρισμούς και ενώσεις.
 • σε οργανώσεις παραγωγής και διαχείρισης ζωικών προϊόντων, σε επιχειρήσεις τυποποίησης και εμπορίας ζωικών προϊόντων, σε γεωργικούς συνεταιρισμούς και ενώσεις.
Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Δείτε εδώ τις σχολές (ΑΕΙ) της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες έχει δικαίωμα πρόσβασης ο απόφοιτος του τομέα Γεωπονίας της ειδικότητας του Τεχνικού Ζωικής Παραγωγής (μηχανογραφικό δελτίο 2019) και την κοινή ομάδα σχολών για όλους τους τομείς και τις ειδικότητες εδώ.

Ειδικότητα Τεχνικού Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου 

Αντικείμενο Σπουδών

Ο μαθητής της ειδικότητας Τεχνικού Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου αναμένεται να αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις:

 • να γνωρίζει τις κατάλληλες καλλιεργητικές τεχνικές για δένδρα, θάμνους, άνθη και χλοοτάπητες.
 • να αναγνωρίζει τα φυτά που χρησιμοποιούνται στην κηποτεχνία.
 • να αναγνωρίζει τα υλικά άρδευσης.
 • να εκτελεί φυτωριακούς χειρισμούς και τεχνικές φύτευσης.
 • να γνωρίζει τις καλλιεργητικές φροντίδες στις ανθοκηπευτικές καλλιέργειες.
 • να σχεδιάζει μικρά έργα διαμόρφωσης τοπίου
 • να εκτελεί βασικούς χειρισμούς συντήρησης πρασίνου.
 • να εγκαθιστά δίκτυα άρδευσης.
 • να χειρίζεται μηχανήματα και εργαλεία.
 • να χειρίζεται τον εξοπλισμό μιας επιχείρησης φυτοτεχνικών έργων.
Προοπτικές απασχόλησης

Ο απόφοιτος του τομέα Γεωπονίας, με πτυχίο επιπέδου 4 στην ειδικότητα του Τεχνικού Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτά έχει τη δυνατότητα να εργαστεί στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως βοηθητικό εξειδικευμένο προσωπικό.

Α. Στο Δημόσιο Τομέα πάντοτε με την εποπτεία και την καθοδήγηση των πτυχιούχων επιστημόνων Α.Ε.Ι. και των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. μπορεί να εργαστεί

 • σε όλες τις περιφέρειες και τους Δήμους της χώρας στην υπηρεσία διαχείρισης φυσικών πόρων, περιβάλλοντος και πρασίνου 
 • σε δημόσια και δημοτικά φυτώρια καλλωπιστικών φυτών
 • σε υπηρεσίες εγγείων βελτιώσεων

Β. Στον Ιδιωτικό Τομέα έχει τη δυνατότητα

 •  να λειτουργήσει σύγχρονη επιχείρηση παραγωγής και διακίνησης καλλωπιστικών φυτών
 •  να εκτελεί εργασίες σε ιδιωτικά φυτώρια και να εφαρμόζει ειδικές τεχνικές μεθόδους και χειρισμούς φύτευσης
Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Δείτε εδώ τις σχολές (ΑΕΙ) της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες έχει δικαίωμα πρόσβασης ο απόφοιτος του τομέα Γεωπονίας της ειδικότητας του Τεχνικού Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου   (μηχανογραφικό δελτίο 2019) και την κοινή ομάδα σχολών για όλους τους τομείς και τις ειδικότητες εδώ.

Ειδικότητα Τεχνικού Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

Αντικείμενο Σπουδών

Ο μαθητής της ειδικότητας του Τεχνικού Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών αναμένεται να αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις:

 • Να γνωρίζει και να παρακολουθεί τα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας των τροφίμων.
 • Να γνωρίσει τη διαδικασία της επεξεργασίας , της συντήρησης και τη μεταποίηση των τροφίμων.
 • Να εκτελεί εργασίες καθαρισμού, συντήρησης και λειτουργίας μηχανημάτων.
 • Να γνωρίζει τα υλικά που πρέπει να χρησιμοποιούνται στις διάφορες συσκευασίες.
 • Να γνωρίζει τα προβλήματα της δημόσιας υγείας που συνδέονται με τα τρόφιμα.
 • Να εκτελεί εργασίες στην αποθήκευση των τροφίμων
Προοπτικές απασχόλησης

Ο απόφοιτος του τομέα Γεωπονίας, με πτυχίο επιπέδου 4 στην ειδικότητα του Τεχνικού Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών , με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτά έχει τη δυνατότητα να εργαστεί στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως βοηθητικό εξειδικευμένο προσωπικό.

Α. Στο Δημόσιο τομέα πάντοτε με την εποπτεία και την καθοδήγηση των πτυχιούχων επιστημόνων Α.Ε.Ι. και πτυχιούχων τεχνολόγων Τ.Ε.Ι., μπορεί να εργαστεί:

 • στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στον τομέα τροφίμων (έλεγχος στην επεξεργασία, στη μεταποίηση, στην παραγωγή και στη συσκευασία των τροφίμων)
 • στο Γενικό Χημείο του Κράτους στα εργαστήρια ανάλυσης τροφίμων.

Β. Στον Ιδιωτικό Τομέα:

 •  μπορεί να εκτελεί βασικές εργασίες σε βιομηχανίες τροφίμων κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας πάντοτε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και με την εποπτεία των πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.
 •  σε σύγχρονες βιομηχανίες τροφίμων παραγωγής φυτικών και ζωϊκών τροφίμων εκτελεί βασικές εργασίες καθαρισμού συντήρησης, λειτουργίας και απολύμανσης μηχανημάτων και γραμμών παραγωγής.
 •  μπορεί να λειτουργήσει ιδιωτικό κατάστημα πώλησης τροφίμων, μονάδα μεταποίησης, επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων πάντοτε με τον έλεγχο και την εποπτεία των πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.
Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Δείτε εδώ τις σχολές (ΑΕΙ) της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες έχει δικαίωμα πρόσβασης ο απόφοιτος του τομέα Γεωπονίας της ειδικότητας του Τεχνικού Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών  (μηχανογραφικό δελτίο 2019) και την κοινή ομάδα σχολών για όλους τους τομείς και τις ειδικότητες εδώ.

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων