↑ Επιστροφή σε Προγράμματα

Ευρωπαϊκά

Comenius

Σχολικά έτη: 2002-2005

Τίτλος σχεδίου: «Eats well!!! Ends well???»

Συμμετέχοντα σχολεία (εκτός του 2ου ΕΠΑΛ):

St Mary’s College, Ηνωμένο Βασίλειο

Technisch Instituut Sint Carolus, Βέλγιο

Gentofte HF, Δανία

Erasmus+ (πρώην Leonardo da Vinci)

Το σχολείο μας έχει μια ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία στην οργάνωση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων Leonardo da Vinci, στην κατηγορία VETPRO, που αφορούν την κατάρτιση και επιμόρφωση του εκπαιδευτικού του προσωπικού. Πιο συγκεκριμένα, από το 2005 έως και το 2015 έχει υλοποιήσει επτά (8) τέτοιου είδους προγράμματα,  που είναι τα εξής:

 

Σχολικό έτος 2014-15

Κωδικός Προγράμματος: 2014-1-EL01-KA102-000351

Τίτλος Προγράμματος: «Evaluation and quality of teaching practices in technical-vocational education«

Φορέας Υποδοχής: CO.EUR., Rome, ITALY

Περίληψη σχεδίου: εδώ

Για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του σχεδίου πραγματοποιήθηκε από το σχολείο Ημερίδα με θέμα «Το Ιταλικό Εκπαιδευτικό Σύστημα – Σύστημα Εσωτερικής-Εξωτερικής Αξιολόγησης».

Συλλογή φωτογραφιών Ιταλίας

Συλλογή φωτογραφιών Ημερίδας

Σχολικό έτος 2011-12

Κωδικός Προγράμματος: 2011-1-GR1-LEO03-06472

Τίτλος Προγράμματος: «TRAINING FOR TECHNICAL VOCATIONAL TEACHERS ON A VIRTUAL ENVIRONMENT NET OF VIRTUAL COMPANIES AND ECOMMERCE»

Φορέας Υποδοχής: FINPEC, Oulu, FINLAND

Περίληψη σχεδίου: εδώ

 

Κωδικός Προγράμματος: 2011-1-GR1-LEO03-06471

Τίτλος Προγράμματος: «Αξιολόγηση και ποιότητα στην επαγγελματική εκπαίδευση»

Φορέας Υποδοχής: Training Vision, Portsmouth, ENGLAND

        Περίληψη σχεδίου: εδώ

Σχολικό έτος 2010-11

Κωδικός Προγράμματος: 2010-1-GR1-LEO03-03800

Τίτλος Προγράμματος: «Εκπαίδευση για την Επιχειρηματικότητα και τις Νέες Τεχνολογίες»

Φορέας Υποδοχής: Laboratoride Mitjans InteractiusUniversitatdeBarcelona, Barcelona, SPAIN 

Περίληψη σχεδίου: εδώ

 

Σχολικό έτος 2006-07

Κωδικός Προγράμματος: EL-2006-EX-72

Τίτλος Προγράμματος: «Εκπαιδευτικά εργαλεία και εκπαιδευτικό λογισμικό»

Φορέας Υποδοχής: Fortis Akademie, Chemnitz, Γερμανία

Σχολικό έτος 2005-06 (δύο ροές)

Κωδικός Προγράμματος: EL-2005-EX-209

Τίτλος Προγράμματος: «Το management των δημοσίων οργανισμών και η εκπαίδευση των ενηλίκων με τη βοήθεια της νέας τεχνολογίας»

Φορέας Υποδοχής: Euroyouth, Λισαβώνα, Πορτογαλία

 

Κωδικός Προγράμματος: EL-2005-EX-209

Τίτλος Προγράμματος: «Management for educators and new technologies»

Φορέας Υποδοχής: Philips College, Λευκωσία, Κύπρος

 

Σχολικό έτος 2004-05

Κωδικός Προγράμματος: EL-2006-EX-79

Τίτλος Προγράμματος: «Η χρήση των νέων τεχνολογιών στην τεχνολογική και επαγγελματική εκπαίδευση»

Φορέας Υποδοχής: Α.Μ. Transantional, Σεβίλλη, Ισπανία

 

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων