ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΛΑΣΗΣ 2027 (γεννημένοι το έτος 2006)

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα στρατολογική νομοθεσία οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2027 (γεννημένοι το έτος 2006) είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2024 (από 02 Ιανουαρίου 2024 έως και 31 Μαρτίου 2024).Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ. https://blogs.sch.gr/2epal-perist/files/2023/11/29966-ΔΝΣΗ-ΒΘΜΙΑΣ-ΕΚΠΣΗΣ-Γ-ΑΘΗΝΑΣ.pdf

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση