Οριστικοποίηση των Εγγραφών στο 2ο ΕΠΑΛ Περιστερίου

Για την οριστική κατανομή στο σχολείο μας, από τις 6 Ιουλίου (09.00’), οι ενδιαφερόμενοι/ες εισέρχονται εκ νέου προκειμένου να ενημερωθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr και συγκεκριμένα στο πεδίο «Οι αιτήσεις μου» (κουμπί επάνω δεξιά).

Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν τους κηδεμόνες των μαθητών /τριών, που πραγματοποίησαν την εγγραφή τους χωρίς να προσέλθουν στο σχολείο την περίοδο των εγγραφών.

Οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών ή οι ίδιοι αν είναι ενήλικοι/ες θα πρέπει: είτε να  προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στο σχολείο την Τετάρτη 7 Ιουλίου ή την Τετάρτη 14 Ιουλίου από τις 09.00’ – 13.30’, είτε να τα αποστείλουν ηλεκτρονικά με e-mail στο epal2peristeriou@gmail.com σε μορφή pdf έως τις 16 Ιουλίου  (όχι φωτογραφίες από κινητά τηλέφωνα).

  1. Την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής (αν δεν μπορούν να την τυπώσουν, αυτό μπορεί να γίνει στο σχολείο αρκεί να έχουν μαζί τους του κωδικούς taxisnet).
  2. Φωτοαντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του μαθητή/τριας ή Πιστοποιητικό του Δήμου στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια. Για τους/τις μαθητές/τριες, που δεν είναι εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Δήμου της χώρας, πρέπει να κατατεθεί θεωρημένο και επίσημα μεταφρασμένο Πιστοποιητικό από τη χώρα τους.
  3. Φωτοαντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του κηδεμόνα ή Διαβατηρίου.
  4. Συμπληρωμένη την υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα ή αν ο μαθητής/τρια είναι ενήλικος/η του ίδιου/ας.

Για τους μαθητές που εγγράφονται για πρώτη φορά στο σχολείο επιπλέον:

  1. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή(ΑΔΥΜ) – μπορεί να προσκομιστεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.
  2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή απολυτηρίου για τις περιπτώσεις όπου αυτό απαιτείται ή Πιστοποιητικό Σπουδών του/της μαθητή/τριας από το σχολείο στο οποίο φοιτούσε (για τους μαθητές της Α΄ τάξης, που ολοκλήρωσαν το Γυμνάσιο το προηγούμενο σχολικό έτος, τα απολυτήρια θα μεταβιβαστούν υπηρεσιακά).

Κατεβάστε από εδώ την Υπεύθυνη Δήλωση και το ΑΔΥΜ.

Αν δεν προσκομιστούν ή δεν σταλούν τα δικαιολογητικά η εγγραφή δεν θα οριστικοποιηθεί.

Σημείωση

Στην περίπτωση κατά την οποία μαθητής/τρια αιτήθηκε τμήμα ΕΠΑ.Λ. που δεν πληροί τις προϋποθέσεις λειτουργίας (π.χ. ολιγομελές) και το οποίο χρειάζεται έγκριση για να λειτουργήσει, αναμένει νεότερη ενημέρωση μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές μετά τη 16η Ιουλίου 2021. Αν το τμήμα δεν εγκριθεί, οι μαθητές/τριες, που κατανεμήθηκαν σε αυτά, θα πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση εγγραφής στην επόμενη φάση ηλεκτρονικών αιτήσεων στα υπάρχοντα/διαμορφωμένα τμήματα, μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές.

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων