Δικαιολόγηση απουσιών δια ζώσης λειτουργίας 2ου τετραμήνου – Συμμετοχή σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Η δικαιολόγηση απουσιών το 2ο τετράμηνο όσο το σχολείο λειτουργεί δια ζώσης, για μαθητές/τριες που συνοικούν με άτομο/α που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου σχετικά με λοίμωξη Covid-19, θα γίνεται ύστερα από δικαιολογημένη απόφαση ειδικής επιστημονικής επιτροπής. Οι μαθητές/τριες μέχρι την έκδοση της απόφασης συμμετέχουν υποχρεωτικά σε εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.

Οι γονείς-κηδεμόνες θα πρέπει άμεσα το αργότερο μέχρι την Τρίτη 20 Απριλίου να φέρουν στο σχολείο:

1) Υπεύθυνη Δήλωση Ν1599/86 με τα στοιχεία του γονέα-κηδεμόνα όπου θα δηλώνουν ότι ο μαθητής (Ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός της τάξης ή/και ειδικότητας) συνοικεί με άτομο της οικογενείας μου που πάσχει από σοβαρό νόσημα και επιθυμώ την δικαιολόγηση των απουσιών του.

2) Σφραγισμένο φάκελο με τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσια δομή υγείας

3) Υπεύθυνη Δήλωση  του ν. 1599/1986 του συνοικούντα/ων ατόμων με το πρόβλημα υγείας, δια της οποίας δηλώνουν ότι επιθυμούν η Επιτροπή  να προβεί στην επεξεργασία των φακέλων τους.

Δείτε τα σχετικά ΦΕΚ:

ΦΕΚ 1512 ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΣΥΝΟΙΚΟΥΝΤΩΝ Β΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

ΦΕΚ 455 ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΣΥΝΟΙΚΟΥΝΤΩΝ

 

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων