ενισχυτική διδασκαλία

Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021

Δημοσιεύτηκε στις

           Στο ΦΕΚ Β΄ 68/14-01-2021 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 3752/ΓΔ4/13-01-2021 Υ.Α. με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021». Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση,…

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση