Εκπαιδευτικό προσωπικό

Διεύθυνση: Γεωργάτου Αργυρώ, ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας

Υποδιεύθυνση: Γληγόρη Σοφία, ΠΕ87.03 Αισθητικής

Υποδιεύθυνση: Βαρρά Κωνσταντίνα, ΠΕ82 Μηχανολόγων

Εκπαιδευτικοί σχολικού έτους 2021-2022Λήψη αρχείου

 

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση