Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών είναι ο επαγγελματίας που συντάσσει, διεκπεραιώνει αλληλογραφία, εκθέσεις, αναφορές και κάθε είδους έντυπα, οργανώνει και διεκπεραιώνει συσκέψεις, ταξίδια, συναντήσεις και συνεντεύξεις ανωτέρων στελεχών, συγκεντρώνει οικονομικές πληροφορίες από όλα τα τμήματα και διεκπεραιώνει δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν μπορεί να απασχοληθεί κυρίως σε οικονομικές υπηρεσίες υπουργείων, τράπεζες, εταιρείες και λογιστικά γραφεία, χρηματιστηριακά γραφεία, ασφαλιστικά ταμεία, κ.ά.

Περιγραφή επαγγέλματος

Ωρολόγιο πρόγραμμα ειδικότητας (Γ’ τάξη) (ΦΕΚ 1426/τ.Β΄/26.04.2017):

Μάθημα Ώρες διδασκαλίας
 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας  3Θ
 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης  3Θ
 Φορολογική Πρακτική  2Θ + 4Ε
 Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου  2Θ + 2Ε
 Λογιστικές Εφαρμογές  5Ε
 Επικοινωνία και Δημόσιες σχέσεις  2Θ
 Σύνολο  23 (12Θ + 11Ε)

Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα:  Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης.

Η ειδικότητα εξυπηρετείται από τα εργαστήρια Πληροφορικής του 3ου ΕΚ Γ’ Αθήνας.

Πηγή: www.minedu.gov.gr (3/2019)

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση