Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού ασχολείται με την αποτελεσματική οργάνωση, το συντονισμό και τη διοίκηση της ροής των προϊόντων και πληροφοριών στην εφοδιαστική αλυσίδα. Οι απόφοιτοι έχουν την ευκαιρία να εργαστούν σε Εταιρείες Προμηθειών, Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις, Εμπορικές Εταιρείες, Αλυσίδες Καταστημάτων, Μεταφορικές Εταιρείες, ως Ελεύθεροι επαγγελματίες.

 

Ωρολόγιο πρόγραμμα ειδικότητας (Γ’ τάξη) (ΦΕΚ 1426/τ.Β΄/26.04.2017):

Μάθημα Ώρες διδασκαλίας
 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας  3Θ
 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης  3Θ
 Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών  3Θ + 2Ε
 Οργάνωση και Διαχείριση Μεταφορών  2Θ + 2Ε
 Εφαρμογές Εφοδιαστικής  3Θ + 3Ε
 Λογιστικές Εφαρμογές  2Ε
 Σύνολο  23 (14Θ + 9Ε)

Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα:  Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης.

Η ειδικότητα εξυπηρετείται από τα εργαστήρια Πληροφορικής του 3ου ΕΚ Γ’ Αθήνας.

Πηγή: www.minedu.gov.gr (3/2019)

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση