Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

Η ειδικότητα Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών δεν λειτουργεί για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών μπορεί να χρησιμοποιεί και να εφαρμόζει τα μέσα και τα μέτρα προστασίας και υγιεινής, να εξασφαλίζει την τήρηση των προδιαγραφών και ασφαλείας των εργαλειομηχανών, να εκτελεί σύμφωνα με τα σχέδια εργασίες κατεργασίας σε εργαλειομηχανές, κ.ά. Μπορεί να απασχοληθεί σε βιομηχανίες ή βιοτεχνίες κεφαλαιουχικών ή καταναλωτικών αγαθών, εμπορικές επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων, ως τεχνίτες συντήρησης και σε υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανολογικού εξοπλισμού.

Περιγραφή επαγγέλματος

Ωρολόγιο πρόγραμμα ειδικότητας (ΦΕΚ 1426/τ.Β΄/26.04.2017):

Μάθημα Ώρες διδασκαλίας
 Στοιχεία Μηχανών  3Θ
 Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων  3Θ
 Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού  2Θ + 5Ε
 Μηχανουργική Τεχνολογία – Εργαλειομηχανές  2Θ + 6Ε
 Ανελκυστήρες – Ανυψωτικές Μηχανές  2Θ
 Σύνολο  23 (12Θ + 11Ε)

Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα:  Στοιχεία Μηχανών, Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων.

Η ειδικότητα εξυπηρετείται από τα εργαστήρια Μηχανολογίας του 3ου ΕΚ Γ’ Αθήνας.

Πηγή: www.minedu.gov.gr

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση