Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού είναι ικανός να ασχοληθεί με επιτυχία στην εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή οικιακών και επαγγελματικών ψυγείων και ψυκτικών εγκαταστάσεων, με την εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή, τόσο τοπικών κλιματιστικών μονάδων όσο και κεντρικών κλιματιστικών εγκαταστάσεων, κ.ά. Μπορεί να απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, ως μισθωτός σε επιχειρήσεις (βιομηχανίες κατασκευής ψυγείων και κλιματιστικών, εμπορικές και εργολαβικές επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων) και ως τεχνίτης συντήρησης.

 

Περιγραφή επαγγέλματος

Ωρολόγιο πρόγραμμα ειδικότητας (ΦΕΚ 1426/τ.Β΄/26.04.2017):

Μάθημα Ώρες διδασκαλίας
 Στοιχεία Μηχανών  3Θ
 Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού  3Θ
 Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)  5Ε
 Εγκαταστάσεις Κλιματισμού  3Θ + 4Ε
 Συστήματα Ελέγχου, Ρύθμισης και Αυτοματισμού   Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού  1Θ + 2Ε
 Μηχανολογική Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Ψύξης   Κλιματισμού  2Ε
Σύνολο  23 (10Θ + 13Ε)

Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα:  Στοιχεία Μηχανών, Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων.

Η ειδικότητα εξυπηρετείται από τα εργαστήρια Μηχανολογίας του 3ου ΕΚ Γ’ Αθήνας.

Πηγή: www.minedu.gov.gr (3/2019)

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση