Μηχανολογίας

Τα Μηχανολογικά Επαγγέλματα απαιτούν οργανωτικές ικανότητες, μεθοδικότητα κι ιδιαίτερη υπευθυνότητα για την εκτέλεση των μελετών που εκπονεί ο Μηχανολόγος Μηχανικός. Ακόμα, σημαντικά προσόντα για τα επαγγέλματα αυτά είναι η ευχέρεια στο τεχνικό σχέδιο, στους υπολογισμούς και στις μετρήσεις, καθώς και η καλή αντίληψη των μηχανών ή του χώρου. Ο δυναμισμός, η συνέπεια και η πρακτική σκέψη είναι επίσης θετικά προσόντα για την άσκηση των επαγγελμάτων, τέλος, απαιτούνται διοικητικές ικανότητες, ικανότητες συνεργασίας και επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα, διότι συχνά οι επαγγελματίες αυτοί αποτελούν μέλος μιας ομάδας εργασίας.

Video:

Φυλλάδιο

Ωρολόγιο πρόγραμμα Τομέα (Β’ ΕΠΑ.Λ.) (ΦΕΚ 2187/τ.Β΄/12.06.2018):

Μάθημα Ώρες 

διδασκαλίας

 Στοιχεία Τεχνικής
Θερμοδυναμικής – Εφαρμογές
 3Θ+3Ε
 Μηχανική-Αντοχή Υλικών  2Θ
 Σχεδιασμός και Περιγραφή
Στοιχείων Μηχανών
 3Ε
 Τεχνολογία Μηχανολογικών
Κατασκευών-Εφαρμογές
 2Θ+5Ε
 Βασική Ηλεκτρολογία και
Εφαρμογές
 2Θ+2Ε
 Αγγλικά Τομέα  1Θ
 Σύνολο 23 (10Θ+13Ε)

Θ: Θεωρία, Ε: Εργαστήριο

Στο σχολείο μας ο τομέας Μηχανολογίας λειτουργεί τις ειδικότητες:

 

Πηγή: www.minedu.gov.gr (3/2019)

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση