Γραφικές Τέχνες

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Γραφικών Τεχνών ειδικεύεται στο σχεδιασμός και την εκτέλεση βασικών σχεδιαστικών γραφιστικών εργασιών υπό την καθοδήγηση ενός πτυχιούχου γραφίστα και μπορεί να εργαστεί σε επιχειρήσεις, σε οργανισμούς και βιομηχανίες που ασχολούνται με τον σχεδιασμό (design) γραφιστικών εργασιών, στη διαφήμιση, στις εκδόσεις και εκτυπώσεις, στα μέσα έντυπης και ηλεκτρονικής επικοινωνίας καθώς και σε κρατικούς δημόσιους οργανισμούς.

 

Περιγραφή επαγγέλματος

Παρουσίαση του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών.

Ωρολόγιο πρόγραμμα ειδικότητας (Γ’ τάξη) (ΦΕΚ 1426/τ.Β΄/26.04.2017):

Μάθημα Ώρες 

διδασκαλίας

 Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης  3 Θ
 Τεχνολογία υλικών  2 Θ
 Ψηφιακή Σχεδίαση Εντύπων  4 Ε
 Ελεύθερο Σχέδιο – Χρώμα  3 Ε
 Γραφιστικές Εφαρμογές  4 Ε
 Τεχνολογία Εκτυπώσεων  1Θ + 3Ε
 Γραμματογραφία  2Ε
 Αγγλικά Ειδικότητας  1Θ
 Σύνολο  23 (7Θ + 16Ε)

Θ: Θεωρία, Ε: Εργαστήριο

Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα:  Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης, Τεχνολογία υλικών.

Η ειδικότητα εξυπηρετείται από το εργαστήριο Γραφικών Τεχνών του 3ου ΕΚ Γ’ Αθήνας.

Πηγή: www.minedu.gov.gr (3/2019)

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση