Τομέας Υγείας και Πρόνοιας

Ειδικότητα: Βοηθός Νοσηλευτή
Η Νοσηλευτική αποτελεί επιστημονικό και επαγγελματικό κλάδο στα επαγγέλματα υγείας. Ασχολείται με τη φροντίδα του ασθενούς και υγιούς ανθρώπου, αποβλέπει στη βελτίωση και αποκατάσταση της υγείας, στην ανακούφιση του πόνου, συμβάλλει στη διάγνωση και θεραπεία της νόσου, στην κάλυψη φυσικών ψυχολογικών, κοινωνικών αναγκών που απορρέουν από αυτή και μεριμνά για την πρόληψη της αρρώστια και την προαγωγή της υγείας.
Ο απόφοιτος της ειδικότητας με τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτά μπορεί να εργαστεί
• ως βοηθητικό προσωπικό σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας
• Νοσηλευτικές μονάδες
• Υγειονομικούς, σταθμούς
• ΕΚΑΒ
• Οίκους ευγηρίας
• Κέντρα αποκατάστασης ατόμων με ειδικές ανάγκες
• ως ελεύθερος επαγγελματίας που προσφέρει υπηρεσίες σε ασθενείς που νοσηλεύονται στο σπίτι υπό ιατρική παρακολούθηση
Σε συνεργασία με τους υπεύθυνους νοσηλευτές χορηγεί εργαλεία σε μία χειρουργική επέμβαση, ετοιμάζει υλικό για αποστείρωση, απολυμαίνει τα αντικείμενα του χειρουργείου, σηκώνει ή τοποθετεί τον άρρωστο στο κρεβάτι, στρώνει το κρεβάτι του αρρώστου, αναλαμβάνει τη φροντίδα του αρρώστου στο κρεβάτι, προετοιμάζει σετ αλλαγής τραύματος, κάνει λήψη ζωτικών σημείων, χορηγεί φάρμακα, εφαρμόζει τεχνικές θεραπείας και πρόληψης κατακλίσεων, τεχνικές ατομικής καθαριότητας, συμμετέχει στην ομάδα φροντίδας αρρώστων σε σπίτι, κέντρο υγείας, στο σχολείο, φροντίζει νεογνό, πραγματοποιεί μετρήσεις και τηρεί το ιατρικό απόρρητο.
Ειδικότητα: Βοηθός βρεφονηπιοκόμου
Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί ως βοηθητικό προσωπικό:
• σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς
• σε μαιευτικές κλινικές
• κατασκηνώσεις
• κέντρα οικογενειακού προγραμματισμού
• ως ελεύθερος επαγγελματίας αναλαμβάνοντας τη φροντίδα βρεφών και παιδιών στο σπίτι
Πάντοτε με την εποπτεία του βρεφονηπιοκόμου:
• παρέχει πλήρη φροντίδα στο παιδί προσχολικής ηλικίας
• βοηθά την ολόπλευρη σωματική, ψυχική, λεκτική και κινητική ανάπτυξη του παιδιού της προσχολικής ηλικίας εφαρμόζοντας κατάλληλες παιδαγωγικές μεθόδους
• φροντίζει παιδιά με ιδιαιτερότητες
• εφαρμόζει μέτρα πρόληψης ατυχημάτων σε οποιοδήποτε χώρο σχετικά με την ψυχαγωγία του παιδιού
• παρέχει πρώτες βοήθειες και ενεργεί κατάλληλα σε επείγουσες καταστάσεις
• συμπληρώνει την ατομική καρτέλα του παιδιού και κρατά αρχεία
• δίνει συμβουλές στους γονείς η κηδεμόνες του παιδιού