ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (TABLETS)

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο μας παρέλαβε πέντε (5) tablets από το Υ.ΠΑΙ.Θ., τα οποία έχουν ήδη διατεθεί σε μαθητές/τριες μας  για τις ανάγκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με βάση τα ηλεκτρονικά αιτήματα που είχαν γίνει όταν ζητήθηκε.

Σύμφωνα με την υπ αριθμ. Φ.7/57620/Δ1/18-05-2020 εγκύκλιο για την παράδοση/παραλαβή των ηλεκτρονικών συσκευών  η απόφαση διάθεσης των συσκευών αυτών λαμβάνεται με βάση κοινωνικά και άλλα κριτήρια όπως:

  • το χαμηλό εισόδημα
  • η ανεργία γονέων/κηδεμόνων
  • η ιδιότητα μέλους μονογονεϊκής, πολύτεκνης, τρίτεκνης ή ορφανικής οικογένειας
  • ύπαρξη ειδικών δυσκολιών μάθησης

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο παρέλαβε επιπλέον (5) tablets από τον Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης τα οποία διατίθενται για δανεισμό αυτό το διάστημα με βάση τα αιτήματα και την προτεραιοποίηση που έχει γίνει στην προσπάθεια να καλυφθούν όσο είναι δυνατό οι ανάγκες των οικογενειών. Δυστυχώς, δεν μπορούν να καλυφθούν όλα τα αιτήματα που είχαν υποβληθεί, καθώς αυτά ήταν περισσότερα από τις συσκευές που παραλάβαμε. Ελπίζουμε ότι κάποιοι θα υποστηριχτούν για την αγορά συσκευών με τη διαδικασία των voucher.

Κατά την παράδοση της ηλεκτρονικής συσκευής από τη Διευθύντρια του Σχολείου, ο παραλήπτης (γονέας/κηδεμόνας) υπογράφει Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία αναφέρει ρητά ότι παρέλαβε τη συγκεκριμένη συσκευή, αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός μεν επιστροφής της ανωτέρω συσκευής στο σχολείο  όταν εκλείψουν οι λόγοι  για τους οποίους παραχωρήθηκε η χρήση της (όταν λήξει η αναστολή της διά ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων) ή οποτεδήποτε του ζητηθεί από τη Διεύθυνση του Σχολείου και αφετέρου δε καταβολής αποζημίωσης στο Ελληνικό Δημόσιο ή αντικατάστασης της ηλεκτρονικής συσκευής σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής ή βλάβης, η οποία υπερβαίνει την αναμενόμενη από τη συνήθη χρήση της και δεν οφείλεται σε ελάττωμα της συσκευής, καθώς και σε περίπτωση που απλώς αρνηθεί την επιστροφή της στο σχολείο, από το οποίο την παρέλαβε.

 

Η Διευθύντρια

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ