Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022)

Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022)

 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται
σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου

 

Το Ζευγολατιού, στον οποίο ανήκει το σχολείο μας, φιλοξενεί το μεγαλύτερο
ποσοστό των Ρομά του Δήμου Βέλου Βόχας που συνολικά αγγίζει τα 2.000
άτομα.
Το σχολείο μας βρίσκεται νότια της Εθνικής Οδού Αθηνών Πατρών στην
περιοχή κυρά Βρύση, μέσα στον οικισμό των Ρομά (37°55’14.63,22°48’2.22)
Στο σχολείο μας φοιτούν μόνο μαθητές Ρομά.
Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού, βρίσκεται εντός του οικισμού των Ρομά
Οργανικά είναι τετραθέσιο και φέτος φιλοξενεί 72 μαθητές. Στον ίδιο χώρο
λειτουργεί και το 3ο Νηπιαγωγείο Ζευγολατιού.
Στεγάζεται σε προκατασκευασμένες αίθουσες ISOBOX από ιδρύσεως τους το
2005, πράγμα που εκ προοιμίου δημιουργεί προβλήματα τόσο με την θέρμανση
τον χειμώνα όσο και με την ψύξη το καλοκαίρι.
Δεν διαθέτουμε αίθουσα γυμναστηρίου, πολλαπλών χρήσεων, ούτε και αίθουσα πληροφορικής
Ο αύλειος χώρος του είναι κατά το ήμισυ στρωμένος με άσφαλτο και το
υπόλοιπο χαλίκι
Στον αύλειο χώρο δεν υπάρχουν αθλητικές  υποδομές ( μπασκέτες, στυλοβάτες για πετοσφαίρηση κτλ)
Τα προβλήματα του σχολείου μας πολλαπλασιάζονται λόγω των συχνών
παραβιάσεων των αιθουσών και των βανδαλισμών.
Οι εγγραφές δεν γίνονται πάντα έγκαιρα αλλά τον Σεπτέμβριο , Οκτώβριο ή και
αργότερα. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε πως αρκετοί μαθητές δεν εγγράφονται
στην ηλικία που θα έπρεπε, χαρακτηριστικά να αναφέρουμε πως πολλές φορές
οι γονείς εγγράφουν αδέρφια με διαφορετική ηλικία την ίδια χρονιά για «να
είναι τα παιδιά μαζί»
Δεν υπάρχει σύλλογος γονέων και κηδεμόνων παρά τις επανειλημμένες
προσπάθειες που έχουν γίνει από το σχολείο και οι γονείς δεν έρχονται στις

συναντήσεις, που προγραμματίζουν οι εκπαιδευτικοί, για την πρόοδο των
παιδιών τους.
Η  επικοινωνία με τους γονείς είναι δύσκολη γιατί οι αριθμοί  τηλεφώνων  που
δίνουν στο σχολείο μετά από λίγο χρονικό διάστημα είναι ανενεργοί.
Οι περισσότεροι γονείς δεν συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό έργο.
Αρκετά παιδιά δεν είναι πλήρως εμβολιασμένα
Η πλειονότητα των μαθητών του σχολείου μας ανήκει σε μονογονεϊκές οικογένειες.
Κατά την υποδοχή των μαθητών μας στο σχολείο έχουμε σε κάποιες
περιπτώσεις παιδιά που δεν γνωρίζουν την χρήση της τουαλέτας και των
βασικών κανόνων υγιεινής.

Η φοίτηση των μαθητών δεν είναι σταθερή, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων και
δεν κάνουν τις λίγες εργασίες που αναθέτουμε για το σπίτι.
Τα τελευταία 10 χρόνια το σχολείο μας  έχει σταθερό κορμό εκπαιδευτικών και
αυτό συμβάλει στην ομαλή λειτουργία του.
Εξαιτίας της άτακτης φοίτησης των μαθητών μας αναγκαζόμαστε να μην
ακολουθούμε ακριβώς την ύλη των μαθημάτων αλλά την προσαρμόζουμε στις
πραγματικές ανάγκες των μαθητών μας.
Προσπαθούμε να κάνουμε δραστηριότητες που να προκαλούν το ενδιαφέρον
των μαθητών – θεατρικές παραστάσεις, χορευτικά, πολυμεσικά δρόμενα. Τις
δράσεις του το σχολείο μας τις ανεβάζει σε κανάλι που έχουμε δημιουργήσει
στο YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCoPOugUhl03o7dq9DekJCOw

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

1.Διαφοροποιημένη μάθηση.
2.Το 70% των εκπαιδευτικών του σχολείου μας έχει πολυετή πείρα στην
εκπαίδευση μαθητών που προέρχονται από την συγκεκριμένη πληθυσμιακή
ομάδα
3. Πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών
4. Δωρεάν διανομή βιβλίων
5. Παρουσία στο σχολείο εκπαιδευτικού ΖΕΠ
6. Παρουσία κοινωνικής λειτουργού στο σχολείο

Σημεία προς βελτίωση

Συνεργασία με του γονείς
Συνεργασία μεταξύ των μαθητών
Σχολική διαρροή
Ανάγκη περιορισμού της έκτασης της ύλης
Ανάγκη μόνιμης παρουσίας εκπαιδευτικού ΖΕΠ
Ανάγκη μόνιμης παρουσίας κοινωνικής λειτουργού
Βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής
Άτακτη φοίτηση
Βελτίωση γνώσης των βασικών κανόνων υγιεινής από τους μαθητές , κυρίως
των μικρότερων τάξεων

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

 

Το σχολείο μας έχει μια πολύ καλή συνεργασία με το όμορο Νηπιαγωγείο και
έχει πραγματοποιήσει πολλές κοινές δράσεις.
Η συνεργασία με τον οικείο Δήμο και ΝΠΔΔ «ΑΝΕΛΙΞΗ»  είναι σε καλό επίπεδο
Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας στην πλειονότητα τους προσφέρουν έργο
πέραν των συμβατικών τους  υποχρεώσεων για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου

Σημεία προς βελτίωση

 

Βελτίωση των σχέσεων του σχολείου με την κοινότητα
Ο όγκος διοικητικού έργου, ο οποίος συν τω χρόνω αυξάνεται
Η μείωση της γραφειοκρατίας, με την διασύνδεση βάσεων δεδομένων

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Η διάθεση του προσωπικού να συμμετάσχει σε επιμορφώσεις
Το προσωπικό του σχολείου μας, στην πλειοψηφία του, έχει αρκετές
συμμετοχές σε επιμορφώσεις.
Η οργανώση ενδοσχολικών επιμορφώσεων
Η δημιουργία πολυμεσικού υλικού και εντύπων που ανταποκρίνονται στις
ιδιαιτερότητες του μαθητικού πληθυσμού μας

Σημεία προς βελτίωση

Η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκα προγράμματα επιμόρφωσης

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις )
Σχολική διαρροή – φοίτηση
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν

1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις )
Σχολείο και κοινότητα
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
0
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Αξιοποίηση της διγλωσσία των μαθητών μας.
Άριστη συνεργασία των εκπαιδευτικών.
Πολύ καλή συνεργασία του σχολείου με διαμεσολαβητές και γονείς.
Ανάπτυξη της γλωσσικής συνειδητοποίησης μέσω της εικόνας.
Κατάκτηση της γλώσσας στόχου του σχολείου.
Αντιμετώπιση των ιδιαίτερων αναγκών των μαθητών μας.
Αξιοποιήσαμε όλα τα μέσα που είχαμε.
Άριστη συνεργασία της ομάδας δράσης.
Συνεργασία και δικτύωση με την κοινωνία.
Άριστη συνεργασία με τον Δήμο Βέλου Βόχας

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

 

Δεν ολοκληρώθηκε η Δράση (μη εκτύπωση λεξικού), άρα δεν έχουμε τη
δυνατότητα κατά τη φετινή σχολική χρονιά να δούμε σε τι ποσοστό μπορεί να
βοηθήσει στη μείωση της σχολικής διαρροής και στην άτακτη φοίτηση
Όσον αφορά τις συναντήσεις με τις οικογένειες των μαθητών στο χώρο του
σχολείου, συναντήσαμε δυσκολίες καθώς λόγω συχνών αλλαγών στους
τηλεφωνικούς αριθμούς τους δεν ήταν πάντα εύκολο να τους βρούμε.
Ακόμη μία σημαντική δυσκολία ήταν η 3ημερη αναστολή του σχολείου λόγω
κλοπής καλωδίων και 12ημερη λειτουργία του σχολείου χωρίς ρεύμα.
Λόγω πανδημίας, κάποιες συναντήσεις με αρμόδιους σε φορείς της τοπικής
κοινωνίας δεν ήταν εύκολο να πραγματοποιηθούν. Δυσκολίες συναντήσαμε και
στις διαδικτυακές συναντήσεις με αρμόδιους υπηρεσιών λόγω μη εξοικείωσης

με την τεχνολογία. Σε ορισμένες περιπτώσεις στην επαφή μας με υπηρεσίες,
συναντήσαμε απροθυμία συνεργασίας

Ανάδειξη Πρακτικών και προτάσεις για αξιοποίησή τους από άλλα σχολεία (προαιρετικά).

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις