ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Μπορεί να είναι καρτούν οθόνη
Από αύριο Πέμπτη 4/3/2021 τα μαθήματα του Σχολείου θα γίνονται εξ αποστάσεως, μέσω webex, με ωράριο 14:10 έως 17:20. Ισχύει το γνωστό πρόγραμμα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.