ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-22

1. Οι εγγραφές μαθητών στην Α’ Τάξη θα γίνονται από 1 έως και 20 Μαρτίου 2021, στο γραφείο του Σχολείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
2. Κατά το σχολικό έτος 2021-2022 υποχρεούνται να εγγραφούν στην Α’ Τάξη του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζευγολατιού όσα παιδιά έχουν γεννηθεί από 1-1-2015 έως και 31-12-2015 και κατοικούν στο Ζευγολατιό, νότια της νέας εθνικής οδού Κορίνθου – Πατρών.
3. Δικαιολογητικά εγγραφής
✅Πιστοποιητικό γέννησης (θα αναζητηθεί από το σχολείο).
✅Βιβλιάριο υγείας του παιδιού (για έλεγχο των εμβολιασμών).
✅Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (το έντυπο θα δοθεί από το σχολείο και μπορεί να προσκομισθεί μέχρι 11 Σεπτεμβρίου 2021 το αργότερο).
✅Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου.
Μπορεί να είναι καρτούν ένα ή περισσότερα άτομα