Μαθητικός διαγωνισμός «Bebras-Κάστορας»

Ο μαθητικός διαγωνισμός Πληροφορικής και Υπολογιστικής Σκέψης «Bebras-Κάστορας» στον οποίο συμμετείχαν μαθητές από το σχολείο μας το διάστημα από 18/11/2019-22/11/2019 έλαβε τέλος και ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα.
Να υπενθυμίσουμε σ’ αυτό το σημείο ότι τα θέματα του διαγωνισμού βασίζονται σε σημαντικά προβλήματα που συχνά αντιμετωπίζουν οι επιστήμονες της Πληροφορικής και είναι διατυπωμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην απαιτείται προηγούμενη τυπική γνώση για να απαντηθούν, αλλά λογική σκέψη και υπολογιστική νοοτροπία.
Στα παιδιά που πήραν μέρος έχουν δοθεί τα Πιστοποιητικά Συμμετοχής και τα Πιστοποιητικά Διάκρισης στους μαθητές με την καλύτερη επίδοση στο διαγωνισμό.

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για τη συμμετοχή τους!!