Συμμετοχή στον 5ο πανελλήνιο διαγωνισμό παιχνιδιού στο Scratch

Στον 5ο πανελλήνιο διαγωνισμό παιχνιδιού στο Scratch συμμετείχαν 2 από τους μαθητές της ΣΤ’ τάξης του σχολείου μας: ο Γιώργος Γκιόλβας και ο Γιάννης Δρετάκης.

Μπορείτε παρακάτω να δείτε και να παίξετε τα έργα των παιδιών


Μετάβαση στο scratch.mit.edu.


Μετάβαση στο scratch.mit.edu.