Μικρές ιστορίες από τους μαθητές του Γ2.

Οι μαθητές του τμήματος Γ2 του σχολείου μας, στα πλαίσια του μαθήματος της Γλώσσας, χωρίστηκαν σε ομάδες και έγραψαν μικρές ιστορίες.