Διδακτικό Προσωπικό 2014-15

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

 

Επώνυμο

Όνομα

θέση

 Τμήμα 

 Ώρες Ενημέρωσης 

Μπονοφά  Μαριάνθη  Διευθύντρια Καθημερινά
08:00 – 14:00
Ελευθεράκη Καλλιόπη  Υποδιευθύντρια
Παθιάκη Χρυσούλα  Δασκάλα Α1  Τετάρτη 11:45-12:25
Κοντογιωργάκη Έλλη  Δασκάλα Α2  Τετάρτη 11:30-12:25
Μαρινάκη  Μαρία  Δασκάλα Β1 Δευτέρα 12:35-13:15
Ζωγραφάκη Μαρία  Δασκάλα Β2 Τρίτη 11:45-12:25
Μαρινάκη Καλλιόπη  Δασκάλα Γ1
Ζωγραφάκη Ελένη  Δασκάλα Γ2 Τρίτη 11:45-12:25
Μαρινάκη Αικατερίνη  Δασκάλα Δ1 Τετάρτη 10:00-10:45
Χρυσουλάκη Αικατερίνη  Δασκάλα Δ2 Πέμπτη 10:00-10:45
Κοξαράκη Άννα  Δασκάλα Ε1 Παρασκευή 10:45-11:30
Παθιάκη  Μαρία  Δασκάλα Ε2 Πέμπτη 11:00-11:30
Χρυσουλάκη Ιωάννα  Δασκάλα ΣΤ1 Δευτέρα 11:45-12:25
Μαντούδη Παναγιώτα  Δάσκαλος ΣΤ2 Δευτέρα 11:00-11:45
 Καλογεράκη  Μαριάννα  Δασκάλα άδεια  –
 Σκουλουδάκη  Αικατερίνη  Δασκάλα Τμήμα
Ένταξης
Πέμπτη 11:30-14:00
Χρυσουλάκη Γεωργία  Αγγλικά Τρίτη 11:45-12:25
 Σολυδάκη Μαρία  Αγγλικά Δευτέρα 12:25-13:15
 Βάρδα  Δέσποινα  Γαλλικά
 Χαννς  Άντζελα  Γερμανικά
Τσερλίγκα Αναστασία  Εικαστικά Τρίτη 11:45-12:25
Χατζηγεωργίου Σοφία  Θεατρική Αγωγή Πέμπτη 11:00-11:30
 Μιαουδάκη Καλλιόπη  Μουσική Τετάρτη 10:00-10:45
Δοξαστάκης Ιωάννης  Πληροφορική Παρασκευή 11:45-13:15
 Ελευθεράκη Καλλιόπη  Φυσική Αγωγή
 Κακουράκη Δήμητρα  Φυσική Αγωγή Πέμπτη 10:00-10:45

 

Αφήστε μια απάντηση