ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Έρευνα με παιδαγωγικό περιεχόμενο θα πραγματοποιηθεί στο Σχολείο μας. Συγκεκριμένα το θέμα της είναι «Αναπαραστάσεις, στάσεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών και γονέων για τη μετάβαση των μικρών παιδιών στο δημοτικό σχολείο». Η έρευνα αυτή είναι εγκεκριμμένη από το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Η συμμετοχή εκπαιδευτικών και γονιών στην έρευνα είναι προαιρετική, αλλά θα ήταν καλό όλοι να συμμετέχουμε για την προαγωγή της εκπαιδευτικήε έρευνας στη χώρα μας.

Αφήστε μια απάντηση