A τάξη

Τα απίθανα πρωτάκια!!

untitled

Η είσοδος του παιδιού στο Δημοτικό Σχολείο αποτελεί ένα σημαντικό στάδιο της ζωής του και συνδέεται με έντονες αλλαγές τόσο στην προσωπικότητά του όσο και στο οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον, εκθέτοντάς το σε μια μεγάλη ποικιλία απαιτήσεων όπως γνωστικών, συναισθηματικών και κοινωνικών.Η αδυναμία προσαρμογής των παιδιών στις νέες αλλαγές, κατά τη διάρκεια αυτής της σχολικής περιόδου, μπορεί να έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην περαιτέρω ακαδημαϊκή εξέλιξή τους, την κοινωνικοποίησή τους αλλά και στη διαμόρφωση βαθύτερων χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς τους (Μπαγάκης et al., 2006; Entwisle & Alexander, 1998).
Πρωταρχικός μας λοιπόν στόχος είναι η εξασφάλιση των απαραίτητων προϋποθέσεων για ομαλή μετάβαση του παιδιού από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό. Αυτό βέβαια επιτυγχάνεται με τη διασφάλιση της συνεχούς επικοινωνίας και συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, δηλαδή των γονέων και των εκπαιδευτικών και των δύο βαθμίδων. Με τη συνέχεια, τη σταθερότητα στους παιδαγωγικούς στόχους και τη συνεχή υποστήριξη των γονέων το παιδί θα ξεπεράσει τους φόβους του και θα αποκτήσει μια θετική στάση απέναντι στο σχολείο, πρόθυμο να αναλάβει πρωτοβουλίες και ευθύνες σε ένα φιλικό και ζεστό περιβάλλον. Ένα περιβάλλον στο οποίο δε θα διδάσκεται μόνο γνώσεις, αλλά και αρχές, αξίες και τρόπους ζωής.

  • Πώς δουλεύουμε στην Α΄τάξη;

Αξίζει να επισημάνουμε πως το κάθε παιδί μαθαίνει με διαφορετικούς ρυθμούς(άλλοτε πιο γρήγορα, άλλοτε πιο αργά), έχει διαφορετικές ικανότητες στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Στο νέο αυτό ξεκίνημα είναι εξαιρετικά σημαντικό να σεβαστούμε τη διαφορετικότητά του, να ενισχύσουμε την αυτοπεποίθησή του και να το κάνουμε να πιστέψει ότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει είναι προσωρινές και ότι με θέληση και προσπάθεια σίγουρα μπορεί να τις ξεπεράσει. Αρχικά λοιπόν αφού ανακαλύψουμε τις εμπειρίες και τα βιώματα του παιδιού, τότε είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε και να οργανώσουμε ένα εξατομικευμένο  εκπαιδευτικό πρόγραμμα με κύριο γνώρισμα την βιωματική διδασκαλία.   Η βιωματική μέθοδος διδασκαλίας απαιτεί την ενεργή συμμετοχή του παιδιού στην ανακάλυψη και κατάκτηση της νέας γνώσης  και επιτρέπει την σύνδεση με τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες του,  γεγονός που καθιστά το οικοδόμημα της γνώσης ολοκληρωμένο, οργανωμένο  και σταθερό. Το παιδί πλέον προσλαμβάνει τη νέα γνώση σαν κάτι απολύτως  φυσικό που ανακάλυψε το ίδιο και δεν αποστηθίζει έτοιμες θεωρίες. Επιπλέον  η καθημερινή μελέτη στο σχολείο αλλά και στο σπίτι σε συνδυασμό με μικρές   επαναληπτικές ασκήσεις, παρέχουν την απαιτούμενη εξάσκηση που θα  βοηθήσει το παιδί να κατανοήσει και να αφομοιώσει  όσα μαθαίνει καθημερινά.

  • Πώς μπορώ να βοηθήσω το παιδί μου στο σπίτι;

Με αφορμή την αγωνία που εκφράζουν κάποιοι γονείς για το πώς θα βοηθήσουν το παιδί τους στο σπίτι, πρέπει να αναφέρω αρχικά πως τα Πρωτάκια στην αρχή της σχολικής χρονιάς διανύουν μία δύσκολη περίοδο προσαρμογής όπου θα χρειαστεί  αρκετό χρόνο, επιμονή και υπομονή ανάλογα με το παιδί. Μας ενδιαφέρει το διάστημα αυτό να βοηθήσουμε το παιδί να δει θετικά το νέο του περιβάλλον και να αντιμετωπίσει τη γνώση και το σχολείο σαν μια θετική πρόκληση. Γι΄αυτό λοιπόν δε θα πρέπει να το πιέζουμε υπερβολικά και η εργασία του στο σπίτι να μην απαιτεί αρκετό χρόνο ώστε να μην του στερεί το παιχίδι και άλλες εξωσχολικές δραστηριότητες. Ας μην ξεχνάμε πως και εμείς κάποτε ήμασταν παιδιά και να θυμόμαστε πως η λέξη παιδί συγγενεύει ετυμολογικά με το παιχνίδι. Οι δραστηριότητες που θα κάνετε με το παιδί σας να έχουν πάντα τη μορφή του παιχνιδιού.

Για την αποτελεσματικότερη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών, μπορείτε να ασχοληθείτε με τις εξής δραστηριότητες σε συνεργασίας με τα παιδιά σας:

Αφήστε μια απάντηση