Αίτηση εγγραφής στο Ολοήμερο για το σχολ. έτος 2020-2021

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Σχολικό έτος 2020-21)
Σας ενημερώνουμε ότι :
1) Στο ολοήμερο πρόγραμμα θα εγγράφονται και θα φοιτούν :
  α) οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι.
  Δικαίωμα εγγραφής στο ολοήμερο δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα και κάρτα ανεργίας από τον άλλο.
  Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους ακόμα και αν δεν έχει εξοφληθεί.
β) οι μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως, πολύτεκνοι/τρίτεκνοι/μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις / ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης / φυλακισμένοι).
2)  Υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας  τμήματος  Πρόωρης Υποδοχής( Πρωινής Ζώνης ) μαθητών (7:00-8:00) . Στο τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα.
3)Επισημαίνεται ότι:
α. Η φοίτηση των μαθητών που εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι υποχρεωτική.
β. Στη συγκρότηση των τμημάτων του Ολοήμερου Προγράμματος λαμβάνεται υπόψη η δηλωθείσα ώρα αποχώρησης των μαθητών, που αναγράφεται στη σχετική υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων κατά την εγγραφή τους.
γ. Η δηλωθείσα ώρα ενδιάμεσης αποχώρησης παραμένει η ίδια, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
δ. Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος (15.00), εφόσον έχει κατατεθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων.
ε. Το ωράριο λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος ισχύει και παραμένει το ίδιο μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
4)   Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται (υπογεγραμμένες με στυλό) μαζί με τις βεβαιώσεις εργασίας – ανεργίας  έως τις 10-6-2019 κατά τις ώρες 10:00π.μ. έως 13:00 μ.μ .

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση από εδώ.

Έντυπο αίτησης μπορείτε να πάρετε και από το σχολείο .
Παρακαλούμε, για την κατάθεση της αίτησης να προσέρχεστε στο σχολείο με μάσκα και τηρώντας τα μέτρα κοινωνικής απόστασης.
 ΠΡΟΣΟΧΗΑιτήσεις που υποβάλλονται χωρίς τις βεβαιώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
 ( Πληροφορίες στο τηλ. 2262058547 )
Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα των σχολικών μονάδων, μετά τις 11 Ιουνίου 2019, απαιτείται η γραπτή έγκριση του Διευθυντή Π.Ε. Βοιωτίας και μόνο για λόγους που κρίνονται ιδιαίτερα σοβαροί.
Σχηματάρι 15-5-2020
                                                                                                      Ο Δ/ντης
                                                                                        Τσαπραΐλης Γεώργιος
Δημοσιεύθηκε στην Χωρίς κατηγορία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση