ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α΄ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2262058547

Τη σχολική χρονιά 2020-2021 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2014 έως και 31-12-2014.
Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 29 Μαΐου 2020.
Ώρες υποβολής των αιτήσεων στο 2ο Δημ. Σχολ. Σχηματαρίου :
10:00π.μ-13:00 μ.μ

Δικαιολογητικά εγγραφής:
1. Αίτηση εγγραφής (έντυπο του σχολείου- διατίθεται και στο σχολείο)
2. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου
στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια
(επίδειξη πρωτοτύπου και φωτοτυπία η σελίδα του μπλε βιβλιαρίου του
μαθητή)
3. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του
μαθητή (επίδειξη πρωτοτύπου και φωτοτυπία εγγράφου).
4. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου (χορηγείται από το νηπιαγωγείο
φοίτησης).
5. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) υποβάλλεται συμπληρωμένο από την
ημερομηνία εγγραφής μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου (έντυπο υπουργείου-
διατίθεται και στο σχολείο ).

6. Πιστοποιητικό γέννησης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης –μόνο για τους μαθητές που δεν έχουν την ελληνική υπηκοότητα.

7. Προαιρετικά: Αίτηση εγγραφής στο ολοήμερο (έντυπο υπουργείου-
διατίθεται και στο σχολείο)

Παρακαλούμε, για την εγγραφή του παιδιού σας στην Α΄τάξη,
να προσέρχεστε στο σχολείο με μάσκα και με συμπληρωμένα,
αν είναι δυνατόν, τα στοιχεία στα  έντυπα που θα υποβάλετε.
Για την ασφάλεια όλων, θα προσέρχεστε μόνο μετά από τηλεφωνικό ραντεβού (2262058547)

Από τη Δ/νση του Σχολείου

ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Αίτηση εγγραφής

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ)

Προαιρετικά: Αίτηση εγγραφής στο ολοήμερο

Τα σχετικά έντυπα  μπορείτε να ταπάρετε και από το σχολείο.
Δημοσιεύθηκε στην Χωρίς κατηγορία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση