Εγγραφή μαθητών της Α’ τάξης μέχρι και τις 20 Μαρτίου 2023

Αγαπητοί γονείς, σας ανακοινώνουμε πως οι εγγραφές στην Α’ Δημοτικού για το έτος 2023 ξεκινούν από την 1η Μαρτίου και λήγουν την 20η Μαρτίου του 2023.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Α. ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (Θα την παραλάβετε από το σχολείο και θα συμπληρώσετε τα απαιτούμενα στοιχεία)

Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου ( Θα την πάρετε από το Νηπιαγωγείο)

Αποδεικτικό Διεύθυνσης Κατοικίας (συμβόλαιο, λογαριασμός ηλεκτρικής ενέργειας, λογαριασμός τηλεφώνου ή φορολογική δήλωση από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή)

Βιβλιάριο Υγείας (Φωτοτυπία των σελίδων εμβολιασμού του μαθητή ή άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει πως έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια)

Ατομικό Δελτίο Υγείας (Από κρατικό νοσοκομείο ή από ιδιώτη παιδίατρο)

 

Β. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ

Πρόσφατο πιστοποιητικό γέννησης (Αναζητείται αυτεπάγγελτα από το σχολείο)

 

Γ. ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Εάν το παιδί πάσχει από χρόνια ασθένεια, σχετική ιατρική γνωμάτευση.

Σε περίπτωση μαθητών-μαθητριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες , γνωμάτευση από ΚΕ.ΔΑ.ΣΥ. ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη δημόσια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής.

Δικαστική Απόφαση ή Ιδιωτικό Συμφωνητικό Επιμέλειας (σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης)

Οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται στην Α΄τάξη προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που αναφέρθηκαν , καθώς και ληξιαρχική πράξη γέννησης ή ομοειδές πιστοποιητικό επίσημα μεταφρασμένο, χωρίς να είναι απαραίτητη η πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο του σχολείου 210-4651275

Εγγραφές πραγματοποιούνται από  Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8:00 μέχρι τις 13:15.