Δημοσιευμένο στην κατηγορία Αγγλικά, Δ' Τάξη

What’s the weather like today?

The weather today is cold and cloudy. It’s snowing in the mountain! It’s winter.

In February, we stay in the house and play board games, or we go skiing!

Let’s sing about the weather!

 

Αφήστε μια απάντηση