Επιμόρφωση για τη χρήση διαδραστικού πίνακα από εκπαιδευτικό του σχολείου

Στο σχολείο μας εργάζονται καταρτισμένοι και έμπειροι εκπαιδευτικοί, πρόθυμοι να μοιραστούν τις γνώσεις τους όποτε αυτό κρίνεται ότι θα βοηθήσει. Σε αυτά τα πλαίσια, ο...

Διαβάστε περισσότερα >>