Δημοσιευμένο στην κατηγορία Αγγλικά

Animal Info Cards – Δ’ τάξη

Final big project of the year, all our hard work in Unit 6 pays off. The students write about animals they like, where they live, what they eat, how big they are. As always, their work is amazing!

Αφήστε μια απάντηση