Αιτήσεις για το Ολοήμερο για το σχολικό έτος 2020-2021

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες

Σας ενημερώνουμε ότι πριν τη λήξη της τρέχουσας σχολικής χρονιάς όσοι γονείς/κηδεμόνες ενδιαφέρονται να εγγράψουν τα παιδιά τους στο Ολοήμερο Πρόγραμμα για την επόμενη σχολική χρονιά 2020-2021, θα πρέπει να υποβάλλουν στο σχολείο την σχετική αίτηση-δήλωση.Η υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνει μέσω των μαθητών στο σχολείο είτε με αποστολή της με email. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων θα είναι η Τρίτη 23 Ιουνίου. Υπενθυμίζεται ότι στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:
α) Οι μαθητές/τριες των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς/κηδεμόνες, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής στο ολοήμερο δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα/κηδεμόνα ή κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους ακόμα και αν δεν έχει εξοφληθεί.
β) Οι μαθητές/τριες, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως, πολύτεκνοι/τρίτεκνοι/μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς/κηδεμόνες με χρόνιες παθήσεις.

Προσοχή! Οι γονείς που ενδιαφέρονται για την πρωινή υποδοχή θα πρέπει να συμπληρώσουν το σχετικό πεδίο της αίτησης.