Επικοινωνία

Επικοινωνία μέσω ΕΛ.ΤΑ:

Τέρμα Μ. Αλεξάνδρου

Τ.Κ. 570 19- Περαία 

Θεσσαλονίκης

Τηλεφωνική Επικοινωνία

Διεύθυνση:23920 27870

Διδ.Προσ. :23920 28320

Ολοήμερο: 23920 28320

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων