ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Επιστρέφουμε στο σχολείο, παραμένουμε ασφαλείς!

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ.

 Ενημερώνουμε τους γονείς & κηδεμόνες των μαθητών/τριών του σχολείου μας ότι τα Δημοτικά Σχολεία θα επαναλειτουργήσουν για το διάστημα από τη Δευτέρα 1/6/2020 έως και την Παρασκευή 26/6/2020. Οι μαθητές/τριες θα προσέρχονται καθημερινά στις 08:15 και θα αποχωρούν στις 13:15 μ.μ.. Για την αποφυγή συνωστισμού κατά την προσέλευση στη σχολική μονάδα, οι μαθητές θα προσέρχονται από δύο εισόδους. Ειδικότερα οι μαθητές των Α, Β και Γ τάξεων θα προσέρχονται από την κεντρική είσοδο του Σχολείου ενώ οι μαθητές των Δ, Ε και ΣΤ θα προσέρχονται από την πλαϊνή είσοδο (μικρή πόρτα) η οποία θα είναι κάθε ημέρα ανοιχτή. Με τον ίδιο τρόπο θα γίνεται η αποχώρηση των μαθητών με το τέλος του προγράμματος. Όσοι μαθητές συμμετέχουν στα σχολικά γεύματα θα παραλαμβάνουν το γεύμα σε πακέτο και θα αποχωρούν με τη λήξη του ωραρίου στις 13.15

Δεν θα πραγματοποιείται η συγκέντρωση όλων των μαθητών στον προαύλιο χώρο πριν την έναρξη του ωρολογίου προγράμματος και η καθιερωμένη διαδικασία θα πραγματοποιείται εντός των αιθουσών. Οι σχολικές αίθουσες θα διαμορφωθούν έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η απόσταση μεταξύ των μαθητών στο πλαίσιο του εφικτού, δηλαδή ένας μαθητής ανά θρανίο. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός μαθητών ανά σχολική αίθουσα ορίζεται στους δεκαπέντε (15) (ανάλογα πάντοτε με τα τετραγωνικά της αίθουσας). Το ημερήσιο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων παραμένει ως έχει. Προκειμένου να περιοριστεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών/τριών των, θα υιοθετηθούν πρακτικές συστηματικού διαχωρισμού των μαθητών και κατά τα διαλείμματα. Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται:

 • Σταδιακή και με σειρά έξοδος των μαθητών στο προαύλιο.
 • Διαφορετικοί χώροι για τους μαθητές κάθε τάξης στο προαύλιο. Ειδικότερα προβλέπεται οριοθετημένος χώρος για τους μαθητές Α και Β τάξεων , διαφορετικός γι αυτούς των Γ και Δ τάξεων και άλλος για τους μαθητές των Ε και ΣΤ τάξεων. Οι μαθητές θα ενημερωθούν συγκεκριμένα για τον χώρο την πρώτη ημέρα επαναλειτουργίας του Σχολείου.
 • Αυξάνεται ο αριθμός των εφημερευόντων δασκάλων κατά την ώρα των διαλειμμάτων.
 • Φυσικός αερισμός των αιθουσών καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας και ιδίως στα  διαλείμματα.
 • Ενδελεχής καθαρισμός των θρανίων και των αιθουσών σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.
 • Απαγόρευση παιχνιδιών με μπάλες ή άλλα αντικείμενα.
 • Απαγόρευση ανταλλαγής προσωπικών αντικειμένων (βιβλία, μολύβια, σβήστρες κ.ά.) Για τον παραπάνω λόγο οι μαθητές των Γ,Δ,Ε και ΣΤ τάξεων να προμηθευτούν τον δικό τους μαρκαδόρο πίνακα για να μπορούν να τον χρησιμοποιούν μόνο οι ίδιοι.
 • Επειδή δεν επιτρέπεται να πίνουν νερό κατευθείαν από τις βρύσες του σχολείου, θα πρέπει οι μαθητές να έχουν μαζί τους μπουκαλάκια με νερό τα οποία θα μπορούν αν θέλουν να γεμίζουν από τις βρύσες.
 • Η χρήση μάσκας είναι προαιρετική και αν κάποιος μαθητής/τρια το επιθυμεί μπορεί να τη χρησιμοποιεί.

Σε περίπτωση που μαθητής/τρια: α) ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή β) έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου ή γ) ήδη νοσεί, ο γονέας του μπορεί να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση, ώστε να μην παρακολουθεί το παιδί του τα μαθήματα στο σχολείο για όλο το διάστημα μέχρι και η λήξη των μαθημάτων. Η Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται είτε ηλεκτρονικά με e-mail είτε ιδιοχείρως στον/στην εκπαιδευτικό του τμήματος, μέχρι και τη Δευτέρα 1/6/2020 (Η Υπεύθυνη Δήλωση σας επισυνάπτεται).

Για να κατεβάσετε τη δήλωση κάντε κλικ στο σύνδεσμο που ακολουθεί.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΟΝΕΑ-ΓΙΑ-ΜΗ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Η Διευθύντρια

ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗ  ΣΟΦΙΑ

Επιλογή β ξένης γλώσσας

Αγαπητοί γονείς, θα πρέπει να  αποστείλετε στο σχολείο   την υπεύθυνη Δήλωση Γονέα προτίμησης  2ης ξένης  γλώσσας για  τους μαθητές που θα φοιτήσουν στην Πέμπτη  τάξη, το σχολικό έτος 2020-21,  έως 5 Ιουνίου.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Ο/Η υπογεγραμμένος/-η ……………………………………………………………………..…, γονέας του μαθητή/-τριας…………………………………………………………………. της ……………..τάξης του ……………………………………………….Δημοτικού Σχολείου …………………………
ΔΗΛΩΝΩ
Η Β’ ξένη γλώσσα που επιθυμώ να παρακολουθήσει το παιδί μου στην ……… τάξη  για το σχολικό έτος 2020-2021 είναι:
α. Γαλλική Γλώσσα
β. Γερμανική Γλώσσα
…../…../2020
Ο/Η ΔΗΛΩΝ/-ΟΥΣΑ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21.

Aπό το 2ο Δημοτικό Σχολείο Παναιτωλίου ανακοινώνεται ότι:

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 29 Μαΐου 2020. (άρθρο 35 της από 01-05-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου).

Τη σχολική χρονιά 2020-2021 στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2014 έως και 31-12-2014.

Επισημαίνεται ότι στο 2ο Δ.Σ Παναιτωλίου θα φοιτήσουν τέκνα διαμενόντων εντός των ορίων της Δ.Κ Παναιτωλίου, όπως τα όρια αποτυπώνονται στον χάρτη που ακολουθεί και επιπλέον τέκνα των διαμενόντων στον οικισμό Στρογγυλαίικα. Τέλος σε περίπτωση εκ νέου αναστολής του Δ.Σ Αβόρανης, στο 2ο Δ.Σ Παναιτωλίου θα φοιτήσουν και τέκνα των διαμενόντων εντός των ορίων της Δ.Κ  Αβόρανης.

Ακολουθεί ο χάρτης στον οποίο αποτυπωνονται τα όρια των Σχολείων.

                           ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. (Δεν το φέρνει ο γονέας ή κηδεμόνας αλλά το αναζητά το σχολείο μέσω του πληροφοριακού συστήματος myschool).

 β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ (Α.Δ.Υ.Μ.) Μπορείτε να το παραλάβετε από το Σχολείο.

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας.

 ε. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου.

 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ

Οι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης, μπορούν να εγγράφονται στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους συμπληρώνοντας το παρακάτω έντυπο: Έντυπο ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ (θα το παραλάβετε από το Σχολείο).

Οι εγγραφές θα γίνονται τις εργάσιμες ημέρες από  10:00 – 12:00 με την  τήρηση των απαιτούμενων μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού (χρήση μάσκας, γαντιών, αντισηπτικού και τήρησης της φυσικής απόστασης).

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΣΟΦΙΑ ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗ

 

 

 

ANAKOIΝΩΣΗ

2ο Δημοτικό Σχολείο Παναιτωλίου

24/03/2020

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 39676/Δ2/20-302020 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας  που ήρθε την 23/3/2020 στο Σχολείο μας,οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών όλων των σχολείων της χώρας μας, πρέπει να φροντίσουν για την εγγραφή των παιδιών τους στο Πανελλήνιο Σχλικό Δίκτυο (ΠΣΔ). Με την εγγραφή τους οι μαθητές και οι μαθήτριες αποκτούν μαθητικό λογαριασμό ΠΣΔ, μέσω του οποίου έχουν δυνατότητα να συνδεθούν στις διαθέσιμες σελίδες τηλεκπαίδευσης.

Με τους μαθητικούς λογαριασμούς παρέχεται η πρόσβαση των μαθητών σε ένα σύνολο υπηρεσιών
του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου, όπως η ηλεκτρονική αλληλογραφία, η τηλεκπαίδευση, τα ιστολόγια, οι κοινότητες αλλά και σε άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Η εγγραφή γίνεται από τον κηδεμόνα κάθε μαθητή/μαθήτριας μέσω της εφαρμογής εγγραφής
που βρίσκεται στη διεύθυνση https://register.sch.gr/students/.
2. Για την εγγραφή απαιτείται από τον κηδεμόνα: (α) η χρήση ηλεκτρονικής συσκευής με
πρόσβαση στο Διαδίκτυο και (β) να διαθέτει κινητό τηλέφωνο και προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας (email).
3. Η εφαρμογή εγγραφής αρχικά εμφανίζει εισαγωγική σελίδα, με χρήσιμες πληροφορίες για τον
μαθητή και τον κηδεμόνα του.
4. Ο κηδεμόνας εφόσον το επιθυμεί μπορεί να συνεχίσει με την εγγραφή με το κατάλληλο
πλήκτρο που υπάρχει στο τέλος της σελίδας και το οποίο οδηγεί στη φόρμα εγγραφής.
5. Στη φόρμα εγγραφής θα πρέπει:
i. Όλα τα πεδία να συμπληρωθούν ακριβώς όπως αναγράφονται σε έλεγχο προόδου του/της
μαθητή/μαθήτριας που έχει λάβει πρόσφατα από το σχολείο. Ειδικότερα ο Α.Μ του μαθητή αναγράφεται στον έλεγχο προόδου του Α τριμήνου που έχετε ήδη στα χέρια σας. Για τους μαθητές των Α και Β τάξεων θα σας σταλεί email ή sms.
ii. Η συμπλήρωση όλων των πεδίων είναι υποχρεωτική.
iii. Τα πεδία email κηδεμόνα και κινητό τηλέφωνο κηδεμόνα συμπληρώνονται με σκοπό την
εύκολη ανάκτηση των στοιχείων του λογαριασμού (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) από τον
κάτοχό του.
6. Αφού ο κηδεμόνας διαβάσει τους Όρους Χρήσης και τη Δήλωση Εχεμύθειας μπορεί να
προχωρήσει στην υποβολή της φόρμας για τη δημιουργία του μαθητικού λογαριασμού.
7. Η ορθότητα των στοιχείων μαθητή/μαθήτριας επιβεβαιώνεται από το σύστημα mySchool και
δημιουργείται ο λογαριασμός.
8. Με τη δημιουργία του λογαριασμού εμφανίζονται τα στοιχεία πρόσβασης, όνομα χρήστη
(username), κωδικός πρόσβασης (password) και e-mail, τα οποία και πρέπει να διατηρήσει ο κηδεμόνας για την πρόσβαση του μαθητή στις υπηρεσίες του ΠΣΔ.
9. Ταυτόχρονα, αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα στην e-mail διεύθυνση του κηδεμόνα με το
όνομα χρήστη και χρήσιμες οδηγίες για την ανάκτηση του κωδικού πρόσβασης σε περίπτωση που
ξεχαστεί.
10. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επιβεβαίωση της ορθότητας των στοιχείων (βήμα 7)
και η δημιουργία του λογαριασμού, ο κηδεμόνας μπορεί να επικοινωνήσει με το σχολείο ώστε να
διασταυρώσει την ορθότητα των στοιχείων του/της μαθητή/μαθήτριας. Εναλλακτικά, μπορεί να υποβάλει αίτημα υποστήριξης προς το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο από τη σχετική επιλογή που υπάρχει στην οθόνη της εφαρμογής.
Σας υπενθυμίζουμε αν κάποιος γονέας δεν μας έχει αποστείλει στο email του Σχολείου το προσωπικό του email και τον αριθμό του κινητού του να το πράξει άμεσα.

email 2ου Δημοτικού Σχολείου Παναιτωλίου: 2dimpan@sch.gr ή 2dimpan@gmail.com

H ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΣΟΦΙΑ  ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗ

Σεμινάριο για γονείς: Ασφάλεια στο διαδίκτυο

Ανακοίνωση webinar 31 Μαρτίου 2015

Δωρεάν Σεμινάριο μέσω διαδικτύου με τίτλο
«Η ασφαλής χρήση του Διαδικτύου και ο ρόλος των γονιών
στην προστασία των παιδιών από κινδύνους και ακατάλληλο περιεχόμενο»

Την Τρίτη 31 Μαρτίου 2015 και ώρα 16.00 -17.30, πραγματοποιείται σεμινάριο μέσω διαδικτύου, με στόχο την ενημέρωση και στήριξη γονέων και εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν:

 • την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου
 • τους κινδύνους που ελλοχεύουν για τους ανήλικους και
 • τις δυνατότητες προφύλαξης των παιδιών από ακατάλληλο περιεχόμενο

Οι γονείς θα ενημερωθούν για τα εργαλεία που διατίθενται δωρεάν, ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά τους να επωφεληθούν από το διαδίκτυο χρησιμοποιώντας το για ψυχαγωγικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, αποφεύγοντας ωστόσο πιθανούς κινδύνους.

Για να το παρακολουθήσετε δωρεάν πρέπει να εγγραφείτε αρχικά εδώ http://bit.ly/1GOrHzu και να συνδεθείτε την ώρα διεξαγωγής του εδώ http://bit.ly/1EMesiI

Ομιλητές είναι η Επιστημονική Υπεύθυνη της Μονάδας Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ), της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Άρτεμις Τσίτσικα και ο Άρης Λούβρης ενεργό μέλος του Συμβουλευτικού Οργάνου Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου και επιμελητής του κόμβου «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ), ενώ ο Γεώργιος Μόσχος, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού θα απαντήσει σε σχετικές ερωτήσεις γονέων.

Η δράση ενημέρωσης γονέων και εκπαιδευτικών στηρίζεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου OpenDiscoverySpace (ODS), στο οποίο συμμετέχει ενεργά το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε.) και που στόχο έχει την ενθάρρυνση και υποστήριξη εκπαιδευτικών και γονέων στην εισαγωγή της τεχνολογίας και στην αξιοποίηση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού στη διδασκαλία.

10 τρόποι συμπεριφοράς που πρέπει να μάθω στο παιδί μου.

psemata_gonionΑν ένα μωρό 18 μηνών φωνάζει για να μας τραβήξει την προσοχή μπορεί να μην μας ενοχλεί αλλάένα παιδάκι 4 ετών που μας τραβάει τα ρούχα για να σταματήσουμε να μιλάμε με τη μαμά του και να του δώσουμε προσοχή είναι τουλάχιστον «αγενές».

 1. Όταν ζητάει κάτι πρέπει να λέει «παρακαλώ» και όταν λαμβάνει κάτι «ευχαριστώ».
 2. Να μην διακόπτει τους μεγαλύτερους όταν μιλάνε μεταξύ τους εκτός αν πρόκειται για κάτι επείγον. Αν πρέπει οπωσδήποτε να τραβήξει την προσοχή τους μπορεί να πει «με συγχωρείτε».
 3. Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο τι δεν του αρέσει. Πρέπει να μάθει να κρατάει την αρνητική άποψη για τον εαυτό του και τους φίλους του!
 4. Να μην σχολιάζει ποτέ τα εξωτερικά χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου εκτός βέβαια αν πρόκειται να τα εκθειάσει
 5. Όταν περνάει από μια πόρτα, να φροντίζει πάντα να την κρατάει ανοιχτή εφόσον ακολουθεί κάποιος άλλος.
 6. Όταν περνάει χρόνο στο σπίτι φίλων του, να θυμάται να ευχαριστεί τους γονείς τους.
 7. Να χτυπάει πάντα την πόρτα πριν μπει σε ένα χώρο και να περιμένει να του απαντήσουν πριν την ανοίξει.
 8. Να μην κοροϊδεύει ποτέ και κανέναν.
 9. Να καλύπτει το στόμα του όταν βήχει ή φτερνίζεται και μην σκαλίζει τη μύτη του.
 10. Όταν σκοντάφτει πάνω σε κάποιον να λέει αμέσως «συγγνώμη».

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΗΛΙΚΙΑ

Η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία προτείνει τα κατάλληλα παιχνίδια που πρέπει να έχει κάθε παιδί ανάλογα με την ηλικία του. Είναι σημαντικό το παιχνίδι να ανταποκρίνεται στις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα του παιδιού για να το βοηθάει να αναπτυχθεί και να αυξάνει το ενδιαφέρον του μέσα από τις επιτυχημένες προσπάθειες.

Τα παιχνίδια ανάλογα με την ηλικία του παιδιού:

Νεογέννητα έως βρέφη 1 έτους

Επιλέξτε ελαφρά παιχνίδια με ζωντανά χρώματα που έλκουν το βλέμμα, την ακοή και την αφή του παιδιού.

– Βιβλία με μεγάλες εικόνες, από ύφασμα, πλαστικό ή πεπιεσμένο χαρτί
– Μεγάλα ξύλινα ή πλαστικά κομμάτια
– Δοχεία και κύπελλα
– Κουδουνίστρες
– Μαλακά ζωάκια, κούκλες ή μπάλες, που να πλένονται
– Φωτεινά, κινούμενα αντικείμενα, τα οποία δεν φτάνει όμως το μωρό
– Πίνακες δραστηριοτήτων
– Παιχνίδια που επιπλέουν στο μπάνιο
– Παιχνίδια που όταν το μωρό τα πιέζει βγάζουν ήχο

Νήπια 1 έως 2 ετών

Τα παιχνίδια γι’ αυτή την ηλικιακή ομάδα θα πρέπει να είναι ασφαλή και ικανά να αντέξουν την περιέργεια του νηπίου χωρίς να διαλυθούν.

– Βιβλία με μεγάλες εικόνες, από ύφασμα, πλαστικό ή πεπιεσμένο χαρτί
– Κούκλες γερής κατασκευής
– Παιδικά αυτοκίνητα
– Μουσικές πλατφόρμες
– Κομμάτια που μπαίνουν το ένα μέσα στο άλλο
– Παιχνίδια που τα παιδιά σπρώχνουν και τραβούν (όχι με μακριά κορδόνια)
– Παιχνίδια που σχηματίζουν στοίβες
– Παιχνίδια – τηλέφωνα (χωρίς καλώδια)

Παιδιά 2 έως 5 ετών, προσχολικής ηλικίας

Τα παιχνίδια γι’ αυτή την ηλικιακή ομάδα μπορούν να είναι δημιουργικά ή να μιμούνται τις δραστηριότητες των γονιών και των μεγαλύτερων παιδιών.

– Βιβλία (σύντομες ιστορίες ή ιστορίες δράσης)
– Μαυροπίνακας και κιμωλία
– Τουβλάκια
– Μπογιές, μη τοξικές δαχτυλομπογιές, πηλός
– Παιχνίδια που αποτελούνται από ένα σφυρί και μια επιφάνεια όπου το παιδί εφαρμόζει κομμάτια
– Παιχνίδια οικοκυρικών
– Παιχνίδια εξωτερικού χώρου: κουτί με άμμο (με καπάκι), τσουλήθρα, κούνια, σπιτάκι
– Παιχνίδια – μεταφορικά μέσα
– Κασετόφωνο ή μαγνητόφωνο
– Απλά παζλ με μεγάλα κομμάτια
– Ρούχα μεταμφίεσης
– Παιχνίδια – σκεύη κουζίνας

Παιδιά 5 έως 9 ετών

Τα παιχνίδια για τα παιδιά αυτής της ηλικίας θα πρέπει να βοηθούν το παιδί να αναπτύξει νέες επιδεξιότητες και τη δημιουργικότητά του.

– Ψαλίδια με αμβλυμμένες άκρες, σετ ραπτικής
– Παιχνίδια με κάρτες
– Βαλιτσάκια γιατρού και νοσοκόμας
– Μαριονέτες
– Μπάλες
– Ποδήλατο με κράνος
– Αεροπλάνα
– Ηλεκτρικά τρένα
– Κούκλες από χαρτί
– Σχοινάκι
– Πατίνια με προστατευτικό εξοπλισμό
– Αθλητικός εξοπλισμός
– Επιτραπέζια παιχνίδια

Αγόρια και κορίτσια 10 έως 14 ετών

Ιδανικά γι’ αυτές τις ηλικίες είναι τα διάφορα χόμπυ και οι επιστημονικές ενασχολήσεις.

– Παιχνίδια στους υπολογιστές
– Ραπτική, πλέξιμο, κέντημα
– Μικροσκόπια / τηλεσκόπια
– Επιτραπέζια παιχνίδια
– Αθλητικός εξοπλισμός
– Συλλογές