Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ολοήμερων Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων

Ανακοινώθηκε το Ωρολόγιο πρόγραμμα πιλοτικών δημοτικών σχολείων. Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την εγκύκλιο και να το δείτε συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Διδακτικο/ μαθησιακά πεδία

Διδακτικο/ μαθησιακά αντικείμενα Τάξεις
Α’ Β’ Γ’ Δ’ Ε’ ΣΤ’
1. Ελληνική γλώσσα Νεοελληνική   Γλώσσα 9 9 7 7 6 6
Λογοτεχνία /

Φιλαναγνωσία

1 1 1 1 1 1
2. Μαθηματικά 5 5 4 4 4 4
3. Θρησκευτικά 2 2 2 2

4. Σπουδές του Ανθρώπου και της Κοινωνίας

Ιστορία 2 2 2 2
Μελέτη του Περιβάλλοντος (κοινωνική διάσταση) 2/4 2/4 1,5/3 1,5/3
5. Φυσικές Επιστήμες Μελέτη του Περιβάλλοντος 2/4 2/4 1,5/3 1,5/3
ΦΥΣΙΚΑ: «Ερευνώ και Ανακαλύπτω» 3 3
Γεωγραφία 2 2

6. Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά 2 2 4 4 4 4
2η Ξένη Γλώσσα 2 2
7. Φυσική Αγωγή / Σωματική Υγεία

8. Βιωματικές Δράσεις

Φυσική Αγωγή / Σωματική Υγεία – Υγιεινή 4 4 4 4 2 2
Σχολική και Κοινωνική Ζωή 2 2 1,5 1,5 1 1
Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΑΑ) 2 2 1,5 1,5
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή 1 1
9.Πολιτισμός/

Δραστηριότητες Τέχνης

Μουσική 2 2 1 1 1 1
Εικαστικά 2 2 1 1 1 1
Θεατρική Αγωγή 1 1 1 1 1 1
10. ΤΠΕ 1 1 2 2 2 2
Σύνολο 35 35 35 35 35 35

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων