Για επικοινωνία με την ψυχολόγο του σχολείου

Αγαπητοί γονείς/ κηδεμόνες,

Δεδομένων των παρουσών συνθηκών  όπως γνωρίζετε δεν θα έχουμε τη δυνατότητα για δια ζώσης συναντήσεις στο χώρο του σχολείου.

Επιθυμώντας να ανταποκριθώ, στο βαθμό που έχω τη δυνατότητα, στην ανάγκη των οικογενειών για στήριξη,  θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι όποιος γονέας/ κηδεμόνας επιθυμεί να επικοινωνήσει μαζί μου σε ένα πλαίσιο συμβουλευτικής

 » Διαβάστε όλο το άρθρο