Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου η λειτουργία του σχολείου μεταβάλλεται ως προς τα εξής:

  • Το ΟΛΟΗΜΕΡΟ πρόγραμμα θα λειτουργεί και για τις τάξεις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ μέχρι τις 15:30. Μέχρι τις 16:15 μπορούν να παραμένουν μόνο οι μαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων του Ολοήμερου αλλά και όσοι από τις μεγαλύτερες τάξεις έχουν αδέλφια στις τάξεις αυτές.
  • Τις ημέρες που θα βρέχει οι μαθητές των τάξεων Α΄ και Β΄ θα αποχωρούν από την έξοδο της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων. Οι γονείς θα εισέρχονται στην αίθουσα από τη συγκεκριμένη πόρτα και θα παραλαμβάνουν από εκεί τους μαθητές.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ