ΠΡΟΣ: Τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του Σχολείου

 

Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου το σχολείο θα λειτουργεί ως εξής:

  • Το ΚΑΝΟΝΙΚΟ πρόγραμμα για όλες τις τάξεις καθημερινά από 8:10 έως 14:00.

 

  • Το ΟΛΟΗΜΕΡΟ πρόγραμμα προσωρινά μόνο για τις τάξεις Α΄ και Β΄ καθημερινά από 14:00 έως 16:15. Το πρόγραμμα θα συμπεριλάβει και τις άλλες τάξεις όταν ολοκληρωθεί η στελέχωση του σχολείου με Εκπαιδευτικούς.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ