Από τη Δευτέρα 16/9/2013 το σχολείο θα λειτουργεί για τους μαθητές από τις 8:10 έως τις 13:15.