Τα δρομολόγια των λεωφορείων διακόπτονται επ’  αόριστον.

Η διακοπή αφορά όλα τα σχολεία και τους μαθητές που μετακινούνται.