Τα δρομολόγια των λεωφορείων θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 13/9/2013.