Ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΕΔΟΥΛΑ ΚΥΠΡΟΥ και ΑΝΘΗΡΟΥ, ΠΑΙΑΝΙΑ 19002

τηλ: 2106642296
e-mail: mail@2dim-paian.att.sch.gr