Children around the world (2018-2019)

Children around the world

Το πρόγραμμα αυτό έχει σκοπό να γνωρίσουν  οι μαθητές ,μέσα από κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό τη ζωή των παιδιών σε διάφορα μέρη του κόσμου, συνειδητοποιώντας ότι παρόλο που είναι διαφορετικά στην εμφάνιση και δε μιλούν την ίδια γλώσσα, έχουν τις ίδιες ανάγκες και τα ίδια δικαιώματα.

Η αφίσα  που φτιάξαμε γι αυτό το έργο

 Τα σχολεία που συμμετέχουν στο χάρτη :

https://www.zeemaps.com/map?group=3203402

Το βίντεο με τις δράσεις μας