ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

«

Η ώρα του κώδικα λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας
Εκπαίδευσης Επιστημών Υπολογιστών ( Computer Science Education Week ). Η Εβδομάδα
Εκπαίδευσης Επιστημών Πληροφορικής 2019 είναι 9-15 Δεκεμβρίου. Καθοδηγείται από τις
Επιτροπές Συμβουλευτικής και Απολογισμού της Ώρας του Κώδικα και της Επιστήμης των
Υπολογιστών καθώς και από μια συμμαχία εταίρων — συμπεριλαμβανομένων των
Microsoft, Apple, Amazon, Boys and Girls Clubs της Αμερικής και του Συμβουλίου
Ακαδημίας.
Στο μάθημα Τ.Π.Ε., και με την καθοδήγηση του υπεύθυνου καθηγητή Πληροφορικής
κ.Βιδάλη Σπ., oι μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξης του σχολείου δουλεύοντας ατομικά ή σε
ομάδες των δύο ανά υπολογιστή είχαν την ευκαιρία να προγραμματίσουν και να
ολοκληρώσουν ένα από τα μαθήματα, Code.org/learn , και να παραλάβουν στο τέλος το
«Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης της Ώρας του Κώδικα». (certificate of Completion).

 

Δημοσιεύθηκε στην ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση