ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Αγαπητοί γονείς
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την ΥΑ 217785/Δ1/18-12-2018 για την
υλοποίηση της δράσης «Παραμονή των διδακτικών βιβλίων στο Δημοτικό
Σχολείο για τουλάχιστον δύο Σαββατοκύριακα τον μήνα», ο Σύλλογος
Διδασκόντων του σχολείου μας αποφάσισε την παραμονή των διδακτικών
βιβλίων των μαθητών, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους, τις παρακάτω
ημερομηνίες:
Σεπτέμβριος : 20/9 /2019 , 27/ 9 /2019 ημέρα Παρασκευή
Οκτώβριος : 11 /10/2019, 25/10/2019 ημέρα Παρασκευή
Νοέμβριος : 8 /11/2019, 22/11/2019 ημέρα Παρασκευή
Δεκέμβριος : 6 /12/2019, 20/12/2019 ημέρα Παρασκευή
Ιανουάριος : 17/1 /2020, 31/1 /2020 ημέρα Παρασκευή
Φεβρουάριος : 14 /2 /2020, 28/2 /2020 ημέρα Παρασκευή
Μάρτιος : 13/3 /2020, 27/3 /2020 ημέρα Παρασκευή
Απρίλιος : 3 /4 /2020, ημέρα Παρασκευή
Μάιος : 8/5 /2020, 22/5 /2020 ημέρα Παρασκευή
Ιούνιος : 5/6 /2020 ημέρα Παρασκευή
Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι να συμβάλλει στην ποιοτική
αναβάθμιση της σχέσης των μαθητών και των μαθητριών με το σχολείο,
εντάσσοντας οργανικά τη διαδικασία της εμπέδωσης των γνώσεων μέσα στο ίδιο
το σχολικό περιβάλλον. Η συγκεκριμένη δράση δύναται να συμβάλει σε μια
γενικότερη επανεκτίμηση της σημασίας και του ρόλου των εργασιών στο σπίτι σε
σχέση με τον ελεύθερο χρόνο των μαθητών και των μαθητριών, οδηγώντας σε
εξισορρόπηση ανάμεσα στις εργασίες που υλοποιούνται στο σχολείο και στις
κατ’ οίκον εργασίες.
Με τη συγκεκριμένη δράση καθιερώνεται η παραμονή των διδακτικών βιβλίων
των μαθητών/τριών του Δημοτικού Σχολείου για τουλάχιστον δυο (2)
Σαββατοκύριακα το μήνα στο σχολείο. Τα βιβλία των μαθητών/τριών
παραμένουν στο σχολείο την Παρασκευή, πριν από το Σαββατοκύριακο που έχει
αποφασιστεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, έως την Δευτέρα.
Η δράση υλοποιείται με σεβασμό στις ανάγκες της παιδικής ηλικίας, με
γνώμονα την πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών της σχολικής ηλικίας
(συναισθηματική, κοινωνική και ψυχοκινητική) και με σκοπό να υποστηρίξει
ουσιαστικά τον μειωμένο χρόνο δημιουργικής επαφής και επικοινωνίας γονέων
– παιδιών.
Για την εφαρμογή της δράσης θα δίνονται οδηγίες από τους δασκάλους των
τμημάτων.
Ο Διευθυντής

Δημοσιεύθηκε στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση