ΕΤΙΚΕΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ eTwinning

Η Εθνική Υπηρεσία eTwinning προχώρησε στην απονομή «Ετικέτας Σχολείου eTwinning» στο σχολείο μας, ως αναγνώριση της δουλειάς που γίνεται σε σχολικό επίπεδο  στους τομείς: Ψηφιακή πρακτική, Πρακτική ηλεκτρονικής ασφάλειας (eSafety), Καινοτόμες και δημιουργικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις , Προώθηση συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης του προσωπικού, Προώθηση πρακτικών συνεργατικής μάθησης.

Είναι μεγάλη η χαρά μας για την ιδιαίτερη αυτή διάκριση, να είμαστε ένα από τα πρώτα σχολεία που φέρνουμε αυτόν τον νέο τίτλο !!!!!! Διακρίθηκαν 1211 σχολεία σε όλη την Ευρώπη και 86 στην Ελλάδα.

https://www.etwinning.net/el/pub/support/2018–2019-etwinning-school-li.htm

Η ομάδα eTwinning του σχολείου μας , παραλαμβάνει την τιμητική πλακέτα από την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης eTwinning , ως αναγνώριση των εξαιρετικών επιτευγμάτων της. Συγχαρητήρια σε όλους σας για τα 4 χρόνια δράσεων!