Επικοινωνία

Ορέστου 7

682 00 Ορεστιάδα

Τηλέφωνο Διευθυντή: 2552022593

Τηλέφωνο Υποδιευθυντή: 2552021038

Τηλέφωνο Γραφείου Δασκάλων: 2552021037

FAX: 2552021039

E-MAI: 2dimorest@sch.gr