Το σχολείο μας

Στο μενού αυτό παρουσιάζονται:

♦ Οι εκπαιδευτικοί κατά σχολικό έτος

♦ Το πρόγραμμα επικοινωνίας των εκπ/κών με τους γονείς των μαθητών τους

♦ Το διδακτήριο

♦ Η ιστορία του σχολείου

♦ Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων

♦ Οι τρόποι επικοινωνίας με το σχολείο

Αφήστε μια απάντηση