Εικονογραφημένα

Αρχίζουμε μια προσπάθεια να παρουσιάζουμε μέσα από το ιστολόγιο μας  οπτικοακουστικό υλικό,  υποστηρικτικό στη διδακτέα ύλη.

Είναι μια διαφορετική προσέγγιση στην πληροφορία. Πολλές φορές δεν επαρκούν ο χρόνος ή και τα μέσα για να γίνει μέσα στην τάξη και θα βοηθήσει στην εμπέδωση γνώσεων.

Ξεκινάμε με Ιστορία Γ΄τάξης και «Λίθινη εποχή» στα Εικονογραφημένα.

Αφήστε μια απάντηση